Czym jest motywacja w psychologii ?

Mnogość i wielość pojęć, dziesiątki i setki definicji oraz niemiara publikacji na powyższy temat świadczy nie tylko o dużej roli i złożoności zjawiska ale także o jej różnokierunkowości i trudności w definiowaniu.

Data dodania: 2010-12-01

Wyświetleń: 2258

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Czym jest motywacja w życiu prywatnym i zawodowym ? 

Jest pojęciem wieloaspektowym i niejednolitym. Określa szereg zjawisk psychicznych, co stanowi temat badań, wielu naukowców, nie tylko psychologów, którzy chcą poznać w czym tkwi siła motywacji. Określana jest jako „temat rzeka” dająca ogrom możliwości, stawiania co rusz nowych hipotez i analiz, pozwalająca na nowe badania i eksperymenty.

Jako pojęcie ogólne i potoczne, w języku kolokwialnym określa takie zjawiska jak: intencja, zamiar, chęć, życzenie, cel, zamysł, obawa, plan, zamierzenie...

W psychologii zaś odnosi się do wszystkich mechanizmów: prostych i złożonych, wewnętrznych i zewnętrznych, afektywnych i poznawczych.

Motywacja jest swoistą gotowością do działania.

Dotyczy procesów, które są zaangażowane w inicjowanie, kierowanie i podtrzymanie aktywności fizjologicznych oraz psychicznych. Innymi słowy budzi energiczność i aktywność, które są podstawą ludzkiego działania.

Przytoczone wyżej zagadnienie, charakteryzuje proces psychicznej regulacji warunkującej dążenie do celów, a to znaczy, że chcąc zrealizować cel, wpierw trzeba być odpowiednio zmotywowanym.

Procesy motywacyjne

Procesy motywacyjne, według Reykowskiego (1977) mają:
kierunek – pragnienia pobudzają, obawy zniechęcają;
natężenie – pobudzenie pragnień czy obaw w konsekwencji powoduje zmiany energetyczne, stanu i wydajności;
stany emocjonalne, dodatnie bądź ujemne - spełnienie pragnień sprawia satysfakcję, niespełnienie przykrość.


Motywacja stanowi podstawę zrozumienia procesów psychicznych i jest kluczem do interpretacji osobowości. Jest formą dynamiki i aktywności o natężeniu motywacyjnym, określanym poprzez trzy terminy: siły, wielkości i intensywności.

Motywacja jest wewnętrznym stanem organizmu, hipotetycznym, nie mogącym dać się bezpośrednio zaobserwować czy zmierzyć. Jest aktywizującym stanem zachowania, pchającym do celu, występującym w postaci potrzeb, popędów, pobudek.

Motywacja może występować jako motywy i potrzeby, będące stale źródłem pragnień, zmuszając osobę do ciągłych wyborów i różnych życiowych celów.

Zapewne kilka krótkich definicji, określeń i teorii nie oddaje pełnego spectrum wiedzy na temat motywacji a jedynie otwiera pierwszą stronę wielkiej księgi pod tytułem „motywacja” i rozbudza ciekawość i głód wiedzy na wspomniany temat.

Wobec powyższego czy określimy motywację jako potrzebę za Moskowitzem (2009) czy za Reykowskim (1977) jako proces psychicznej regulacji, istotnym jest abyśmy poznawali i sami doświadczali czym jest motywacja w życiu osobistym i zawodowym.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena