Motywacja jest terminem psychologicznym, motywowanie jest terminem z zakresu zarządzania. Trudno wyobrazić sobie pracę bez motywacji, w tym przypadku nieistotne czy będzie to motywacja zewnętrzna w postaci wynagrodzenia czy będzie to motywacja wewnętrzna w postaci satysfakcji, istotnym jest, że motywacja odgrywa ważną rolę w życiu zawodowym

Data dodania: 2010-12-01

Wyświetleń: 3234

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Motywowanie ma zawsze charakter osobowy, co oznacza, że motywuje się zawsze kogoś do czegoś, np.: pracowników do większej efektywności w pracy, kształtuje się postawy i zachowanie o które zabiega pracodawca. Gdy intencje są racjonalne i świadome głównym celem motywowania jest wzrost wartości i produktywność działania organizacji.

Motywowanie jest jedną z funkcji zarządzania. Jest kształtowaniem motywacji pracowników, który pomoże w realizacji celów oraz innych, strategicznych decyzji organizacji.

Motywowanie jest oddziaływaniem i interakcją na ludzi zaangażowanych w osiąganie wyników tak, aby zachowując się w określony sposób skutecznie i efektywnie zdobywali zaplanowane cele i wyniki.

Motywowanie w teorii zarządzania, zależy od czynników:

wewnętrznych jednostki (zmiennych dyspozycyjnych) i

zewnętrznych (zmiennych sytuacyjnych).

Motywowanie zależy od:

wcześniejszych doświadczeń;

procesu uczenia się;

działania i chęci zdobywania nagród;

zadań, celów i ich realizacji;

oceny spodziewanego wyniku, rezultatów porównawczych;

innych ludzi.

Motywację zawodową określić można za pomocą trzech fazach: gotowości do działania, realizacji działania i satysfakcji z tym związanej.

Motywacja zatem zależy od wielu zmiennych, wpływających na poszczególne fazy:

od realizacji zadań w dotarciu do celu, adekwatnie do posiadanych kompetencji i wartości pracownika,

od wielkości nagrody, w zamian za wykonanie zadania,

od ocen porównawczych z innymi pracownikami i zaufania i motywacji przełożonego,

od uprzednich doświadczeń pracownika i innych czynników sytuacyjnych.

Największym sukcesem procesu motywowania jest identyfikacja celów pracowników i organizacji. Spójny i celowy system motywowania jest skorelowany z systemem zarządzania kapitałem ludzkim. Motywacją pracownika jest osiąganie wyznaczonych celów organizacji a motywacją organizacji jest osiąganie powyższych celów dzięki motywacji pracowników zatem jedna jak i druga strona dzięki wspólnemu procesowi motywowania spełnia swoje cele, zamiary i ambicje.

Motywacja i motywowanie pomaga osiągnąć cele, generuje pozytywny punkt widzenia, dodaje sił i wiary w drodze ku zmianom zawodowym, buduje poczucie własnej wartości, pomaga i zarządza własnym rozwojem.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena