Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje postawiona w stan likwidacji, jej likwidatorami stają się wszyscy dotychczasowi członkowie zarządu. Oczywiście jest tak tylko wtedy, gdy umowa spółki lub uchwała nie przewiduje inaczej.

Data dodania: 2010-10-22

Wyświetleń: 3061

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednak ze względu na różnice między spółką, która działa na normalnych zasadach a spółką w likwidacji, rola likwidatora jest inna niż członków zarządu. Likwidator to odrębny podmiot pozostający poza strukturą spółki, nie posiada uprawnień do stosowania wewnętrznych norm w spółce, a jego najważniejszym celem jest wykonywanie czynności likwidacyjnych a także rozdysponowanie majątku spółki. Jego zadania zostały określone w art. 282 par. 1 kodeksu spółek handlowych (zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku firmy). Co ważne, działania te nie prowadzą do realizacji dotychczasowych celów spółki, lecz do jej zamknięcia. 
Rozpoczynanie przez likwidatora nowych interesów jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, aby ukończyć sprawy w toku. Może wydawać się, ze działania likwidatorów są podobne do działań zarządu, jednak skala i perspektywy czasowe podejmowanych przez nich działań są ograniczone. 
Często powstają problemy związane z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki ponoszoną przez członków zarządu i likwidatorów. Zgodnie z prawem członkowie zarządu jak i likwidatorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji płatności, których nie uregulowała. Sąd Najwyższy argumentował takie postanowienia faktem, iż daleko sięgające zbieżności  między ustawowymi zadaniami likwidatorów i członków zarządu nie uzasadniają rozdzielenia istoty ich odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki. Sędziowie zwrócili uwagę, że członkowie zarządu (zazwyczaj pełniący funkcję likwidatorów) nie mogą dążyć do likwidacji spółki, mając zamiar uchylić się od odpowiedzialności solidarnej wobec wierzycieli.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena