Jednym z najlepszych sposobów na propagowanie świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi jest zachęcanie ich do udziału w ciekawych konkursach ekologicznych. Udział w takim konkursie nie tylko przynosi wiedzę i satysfakcję, ale i stanowi zalążek do wzrostu wielu nowatorskich - i nierzadko doskonałych - pomysłów!

Data dodania: 2010-02-15

Wyświetleń: 4046

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ostatnimi laty coraz częściej podejmowane są rozmaite akcje ekologiczne i konkursy ekologiczne - świadczy to o stale wzrastającej świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Konkursy dzielą się na:

konkursy ekologiczne dla uczniów

konkursy ekologiczne dla firm

konkursy ekologiczne dla gmin, samorządów itp.

Troska o środowisko naturalne staje się dziś nieodłącznym składnikiem naszego życia. Słowo "ekologia" jest modne i warto wykorzystać ten trend w rozpowszechnianiu dojrzałości ekologicznej wśród młodych ludzi - nie od dziś bowiem wiadomo, że połączenie edukacji z zabawą przynosi najszybsze i najlepsze efekty: nauka wcale nie musi - i nie powinna - być nudna!

Główną ideą konkursów ekologicznych dla szkół jest zaangażowanie młodych ludzi w twórcze poszukiwania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz kształtowanie i poszerzanie świadomości ekologicznej. W konkursach tego typu na pierwszym miejscu promowana jest pomysłowość uczestników oraz oryginalność ich projektów.

Konkursy ekologiczne dla gmin oraz firm nie tylko przynoszą realne korzyści finansowe, ale i przede wszystkim podmioty te zysują w oczach opinii publicznej. Biorąc udział w takich konkursach gminy dają przykład innym podmiotom oraz propagują innowatorskie rozwiązania ekologiczne. 

Konkursy ekologiczne pozwalają na praktyczną realizację zrównoważonego rozwoju w naszym kraju, poprzez wspieranie i umożliwienie wprowadzenia jego zasad do praktyki polskich samorządów, przedsiębiorstw i oczywiście - całego społeczeństwa.

Licencja: Creative Commons