Opanowanie języka obcego w formie pisanej wydaje się być domeną tylko bardzo zawansowanych uczniów. Jeżeli masz zatem problemy z pisaniem prac po angielsku, poniższy artykuł może pomóc Ci zrwócić uwage na najważniejsze elementy ułatwiając tym samym cały proces pisania.

Data dodania: 2009-12-11

Wyświetleń: 3823

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pisanie prac wydaje się być tematem dość często poruszanym. Jest również wiele materiałów dotyczących tego, jak należy podejść do pisania, na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać i tak dalej. Jednak rzadziej mówi się o pisaniu prac w języku obcym np. po angielsku (gdyż wydaje się, iż jest to najpopularniejszy język obcy w Polsce).

Pomimo pewnego rodzaju niszowego charakteru jaką ma pisanie prac po angielsku, warto zwrócić uwagę właśnie na ten rodzaj wypowiedzi pisemnej. Główną i jednocześnie podstawową różnicą między pisaniem prac w języku ojczystym a obcym jest fakt, że w tym drugim przypadku należy wykazać się również odpowiednią znajomością języka, a zatem umiejętnością wykorzystywania odpowiednich struktur gramatycznych czy fraz. Nadaje to pracy odpowiednią formę i styl, który znacznie rzutuje na jej ogólny odbiór i ocenę.

Istnieje również wiele spraw, które są stałe niezależnie od języka w jakim pisze się pracę, takie jak dobór literatury i wszelkich materiałów do pracy, wybór samego tematu, ułożenie planu oraz przemyślenie całej strategii pisanie koncentrując się na poszczególnych etapach. Jednak przyglądając się bliżej, nawet w tych aspektach występują pewne różnice. Tak więc pisząc prace po angielsku dobór literatury musi opierać się na dostępności materiałów, co często bywa dużo trudniejsze niż w przypadku pisania prac w języku ojczystym. Zdarza się często, że nawet sama uczelnia nie dysponuje dobrymi materiałami w języku angielskim, co sprawia, że student musi radzić sobie sam, jeśli wybrany temat nie jest opisywany w najpopularniejszych źródłach dostępnych w bibliotece czy czytelni. Sam zakup książek zagranicznych autorów jest często dość drogi. Zatem dobierając temat należy najpierw upewnić się, ze napisanie pracy będzie możliwe bez wielkich nakładów finansowych. Podstawową sprawą i barierą jest jednak sam język, gdyż pisanie prac sprawia trudności nawet najbardziej wprawnym mówcom w języku angielski. Bywa, że studenci nie maja problemów w codziennej komunikacji lub nawet w bardziej technicznych dyskusjach, lecz gdy przychodzi im wypowiedzieć się w formie pisemnej zapominają oni o podstawowej różnicy między językiem mówionym a pisanym. Przelewają oni zatem swoje myśli na papier, co nie pasuje do ogólnego stylu i formy wypowiedzi pisemnej. Tak więc należy od samego początku studiów przykładać się do zajęć skoncentrowanych na umiejętności pisania gdyż na pewno zaprocentuje to w końcowej fazie studiów podczas pisania pracy. Jednocześnie, znajomość wielu struktur gramatycznych i leksykalnych pozwoli odpowiednio sparafrazować źródła, na bazie których piszemy dana pracę. Ma to ogromny wpływ na charakterystykę pracy, gdyż zbyt dosłowne parafrazowanie może okazać sie plagiatem.

Stosowanie sie do powyższych aspektów może znacznie ułatwić zmaganie się z pisaniem prac po angielsku, lecz tak naprawdę nie ma niezawodnych rad czy wskazówek, które gwarantują sukces głownie dlatego, że sam proces pisania zależy również od wielu cech charakteru czy osobowiści studenta, a więc nie można w pełni przewidzeć owego procesu. Jest jednak pewne, że studenci piszący wszelkiego rodzaju prace pisemne w języku angielskim muszą przygotowywac się do tego od samego początku studiów aby na koniec nie okazało się, że napisnaie pracy przerasta ich możliwości pomimo niezłych ogólnych wyników w nauce.

W dzisiejszych czasach jednak profil przeciętnego studenta znacznie się zmienił co znaczy, że nie jest to osoba, której jedynym zadaniem jest pozyskiwanie wiedzy w danej dziedzinie. Niejednokrotnie student jest już osobą aktywną zawodowo, a często również posiadającą własną rodzinę. W takiej sytuacji nadmiar obowiązów zawodowych czy rodzinnych może sprawić, że stojąc przed zadaniem napisania dłuższego tekstu w języku angielskim dana osoba może potrzebować pomocy w tym aspekcie. Wówczas wyjściem jest zwrócenie się do profesjonalnego serwisu, który oferuje pomoc w pisaniu prac po angielsku. Odpowiednie konsultacje, dostarczenie materiałów lub nakierowanie na najważniejsze aspekty w pisaniu mogą oazać się nieocenioną pomocą, z którą każdy będzie w stanie samodzielnie stworzyć tekst o wysokich walorach językowych czy merytorycznych.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena