Źródłem wartości etycznych w biznesie jest jego twórca. Od jego moralności, dojrzałości, odpowiedzialności, od jego interdyscyplinarności, horyzontów i perspektywicznego myślenia, zależy istnienie i rozwój firmy, jak również kultura organizacyjna, w której jest osadzona etyka.

Data dodania: 2009-12-06

Wyświetleń: 8572

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 34

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

34 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeśli twórcą danego biznesu jest człowiek o niskich pobudkach i słabej moralności, to ma szansę stworzyć krótkotrwałą łupieżczą działalność. Ale taka działalność w dłuższej perspektywie jest samobójcza. Wyczerpie swoje możliwości, a klienci i partnerzy odsuną się od niego.

Aby biznes trwał i rozwijał się latami, potrzebne jest zaufanie klientów i partnerów, ich szacunek oraz przejrzystość i przewidywalność zachowań.
To wszystko określa kultura organizacyjna firmy.
Od niej zależą wyniki ekonomiczne firmy oraz powodzenie otoczenia.

Im większa jest uczciwość, przyzwoitość, odpowiedzialność społeczna, sprawiedliwość, chęć pomocy, ale w połączeniu z przedsiębiorczością, aktywnością, interdyscyplinarnością, efektywnością, tym większe jest zaufanie partnerów biznesowych i chęć współpracy. Czasami nawet przy mniejszej opłacalności, bo dostają pewność i jakość.

Firma dbająca o pracowników i traktująca ich z zainteresowaniem i szacunkiem, może liczyć w większości przypadków na odwzajemnienie z ich strony.
Człowiek kieruje się najczęściej emocjami i jeżeli w danym otoczeniu zaspokajane są jego potrzeby z należytym uważaniem, to najczęściej rewanżuje się otoczeniu. Nie chodzi tutaj o pieniądze, ale o szacunek, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę docenienia, potrzebę przynależności.

Wynika stąd wniosek, że działalność gospodarcza przedsiębiorstwa powinna być zgodna z zasadami współżycia społecznego i respektować wartości etyki biznesu na co dzień, bo to się po prostu opłaca. Racje etycznego postępowania w działalności przedsiębiorstwa są nader oczywiste.
Można w związku z tym powiedzieć, że źródłem wdrażania wartości etycznych w biznesie, jest dobrze rozumiany interes firmy.

Porządek gospodarczy opierający się na wysoko rozwiniętych wolnych rynkach jest skazany dla utrzymania swej sprawności na precyzję, punktualność i spolegliwość, na dotrzymywanie obietnic, terminów i warunków jakościowych. W rozwiniętych społeczeństwach rynkowych powstaje rodzaj pewnego przymusu moralnego w działaniu dla tych, którzy pragną utrzymać się trwale na rynku. Polega to na stałej współpracy w prowadzonych transakcjach. Istotna jest reputacja uczestników rynku. Dlatego potrzebne jest właściwe pojmowanie wykonywanej pracy i podkreślanie podmiotowości człowieka.

Z tego właśnie powodu, coraz więcej firm, oprócz kultury organizacyjnej, tworzy wzniosłe cele dla swojej działalności, wymyśla misję, wiedząc że dzięki nagłośnieniu tego, ma szansę pokazać się z lepszej strony i zyskać zaufanie otoczenia, co skutkuje efektem ekonomicznym.

W dobie Internetu i globalizacji, bardzo łatwo jest stracić opinię, na którą pracowało się bardzo długo. Wystarczy często jeden oszukany klient, który potrafi rozpowszechnić informację w sposób wirusowy i opłacalność firmy drastycznie spada.
Dlatego szczególnie ważne jest stworzenie wewnętrznego kodeksu etycznego firmy, dzięki czemu zagrożenie dla reputacji firmy jest minimalizowane.

Reasumując źródłem wartości etycznych w biznesie jest twórca tego biznesu, jego stopień rozwoju i morale, ale również jego postrzeganie konieczności przestrzegania zasad etyki dla sukcesu strategicznego firmy.

Piotr Waydel

Licencja: Creative Commons
34 Ocena