Bułgaria będąc członkiem Unii Europejskiej do 2007 r. musi wdrożyć świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązkowe certyfikaty dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmowanych lokali wejdą w życie do 2012 r.

Data dodania: 2009-12-01

Wyświetleń: 1692

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków w Bułgarii od 2012 r.

Bułgaria będąc członkiem Unii Europejskiej do 2007 r. musi wdrożyć świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązkowe certyfikaty dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmowanych lokali wejdą w życie do 2012 r.

Każdy budynek będzie musiał posiadać certyfikat o izolacji. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej nie będzie można sprzedać mieszkania bez certyfikatu o izolacji. Jest to dokument, który zaświadcza iż budynek ma wykonane wszelkiego rodzaju izolacje zabezpieczające go przed utratą ciepła, przed przeciekaniem, izolujący wszystkie pomieszczenia, które tego dodatkowo wymagają.

Dyrektywa wprowadzająca w krajach unijnych obowiązek certyfikacja budynków mówi, że „Państwa Członkowskie zapewniają, aby przy wznoszeniu, sprzedaży lub wynajmie budynków świadectwo charakterystyki energetycznej było udostępniane właścicielowi lub przez właściciela przyszłemu kupującemu lub najemcy, niezależnie od sytuacji, jaka mogłaby mieć miejsce." Oznacza to wprost, że dla każdego budynku sprzedawanego lub wynajmowanego należy sporządzić świadectwo. Jest to istotna wiadomość dla wszystkich kupujacych nieruchomosci w Bułgarii oraz właścicieli już posiadajacych takie mieszkania.

Nalezy spodziewac sie ze w Bułgarii nastąpi ten sam proces, który miał miejsce w Polsce. Nowy popyt zostanie zaspokojony przez specjalistów (architektów, projektantów, konstruktorów czy rzeczoznawców), którzy szybko zdobędą potrzebne informacje.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena