Przedstawię w tym artykule was/were które są formami to be w czasie przeszłym. Jest to forma Past Simple która stanowi trudny element dla osób ktore uczą się języka.

Data dodania: 2009-10-23

Wyświetleń: 4256

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

W tym artykule przedstawię Past Simple a w szczególności to be w czasie przeszłym który uznaje się za formę specjalną czasownika to be. Należy stwierdzić iż ta forma nie jest łatwa do opanownia dla osób które uczą się języka w Polsce. Mylą was/were z Past Simple i innymi czasami. To be w czasie przeszłym przyjmuje formę was lub were , w zależności od osoby. W pierwszej osobieliczby pojedynczej przymuje formę was i w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę was. W pozostałych osobach używamy were. Formę were używa się w liczbie mnogiej i w drugiej osobie liczby pojenczej. Za pomocą frazy to be w czasie przeszłym możemy opowiedzieć o przeszłości np. o minionych sytuacjach. Przeczenia tworzymy przez dodanie not do czasownika np. was not, were not. W użyciu są powszechne są formy skrócone np. wasn't , weren't . Pytania tworzymy przez inwersję czyli przez odwócenie czasownika i podmiotu np. Were you? Was he? Częstym błędem jest mieszanie Past Simple w formie z was /were z pozostałymi formami Past Simple. Past Simple tworzy się przez podmiot i czasownik który jest wyrażony za pomocą czasownika z II kolumny slownikowej lub przez dodanie -ed. Pytania w pozostałych przypadkach tworzy się przez did a przeczenia przez did not. Początkujący uczniowie tworzą takie dziwolągi jak ''Did you be ?'' lub '' Did you was ?'' '' Did you were ?'' Nie wolno mówić '' Did you be'' itp.Was/Were używamy w zdaniach w których opowiadamy gdze byliśmy np. I was at the seaside co tłumaczy się na polski Byłem nad morzem , I was in the mountains co oznacza byłem w górach po polsku. I was tłumaczymy jako byłem po polsku. To be zarówno w czasie Past Simple czy Present Simple stosujemy do przedstawienia cech charakteru np. I was happy czyli Ja byłem szczęśliwy.Warto porobić trochę ćwiczeń by zrozumieć tą tematykę np. Murphy The English Grammar.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena