Pewnie wielu z Was, interesuje to co dzieje się dookoła, postanowiłem przyjerzeć się znanym i coraz częściej widzianym na horyzoncie żurawiom - czyli dźwigom budowlanym. Przedstawię w ty artykule podział żurawi.

Data dodania: 2009-08-13

Wyświetleń: 5206

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Żurawie budowlane (dźwigi) są zaliczane co największych maszyn robotniczych na świecie.

Żuraw (dźwig) samochodowy

Żuraw samochodowy to nic innego jak urządzenie dźwigowe znajdujące się na podwoziu samochodów ciężarowych. Jego zastosowaniem są przede wszystkim prace przeładunkowe i montażowe. Urządzenie to składa się z wciągarek oraz wysięgników.

W zależności od masy ładunku, wymaganej wysokości i zasięgu oraz lokalnych warunków w miejscu i rodzaju żurawia, wybiera się odpowiedni dźwig. Decyzja o wyborze powinna być podjęta w celu zapewnienia zgodności z bezpieczną odległością do wykopalisk, wałów i struktury przestrzeni pozwalającej na przedłużenie zewnętrzne.

Usługi dźwigowe z zastosowaniem dźwigów samochodowych (samojezdnych) prowadzi obecnie bardzo wiele firm w Polsce.

Żuraw (dźwig) pływający

Żuraw pływający jest to jednostka pływająca, która jest wyposażona w żuraw zamocowany na pływającym pontonie. To niezwykle użyteczne urządzenie znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w stoczniach oraz portach. Takie dźwigi mogą mieć nawet swój własny napęd.

Żurawie pływające możemy podzielić na 2 rodzaje: dźwig z obrotowym ramieniem gdzie może się on obracać o 360 stopni. W średniowiecznej Europie, żurawie, które mogą być elastycznie rozmieszczone w całym basenie portu zostały wprowadzone już w 14. wieku. W 1920 roku, zbudowany w 1898-okręt wojenny USS Kearsarge (BB-5) został przekonwertowany do żurawia, gdy statek dźwigu o pojemności 250 ton został zainstalowany. Później została zmieniona Crane Statek nr 1.

Żuraw (dźwig) wieżowy

Żuraw wieżowy to nic innego jak urządzenie dźwigowe, które zaliczane jest do największych maszyn służących do wykonywania robót na wysokościach.

Jego całkowita wysokość może wynosić aż 100m. Istnieje kilka rodzajów żurawi wieżowych m.in. stacjonarne lub przejezdne. Kolumna tego urządzenia jest przede wszystkim w kształcie pionowej wieży. Wysięgnik może być, ale nie musi, wychylny lub stały.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena