1680zł tyle średnio płacili kierowcy za brak ubezpieczenia OC.

Data dodania: 2009-07-21

Wyświetleń: 2826

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

1800zł to kara przewidziana dla kierowcy który podczas kontroli policji nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2008 roku. To i tak o 550 zł mniej z 4 lata temu wynika z raportu Funduszu Gwarancyjnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jako instytucja ustawowo zobowiązana m.in. do kontroli spełnienia ustawowego obowiązku ubezpieczenia oraz zaspokajania roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, prowadzi statystyki w zakresie opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kary coraz niższe

Wysokość opłaty karnej w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi co do zasady równowartość w złotych:
- samochody osobowe – 500 euro,
- samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,
- pozostałe pojazdy – 100 euro,
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski wg tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

Jak wynika ze sprawozdania "Opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce w latach 2004-2008", po wejściu w życie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, średnia wysokość opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych systematycznie maleje, co bezpośrednio wynika ze spadku średniego kursu euro na początku danego roku. Średnia wysokość opłaty komunikacyjnej w 2008 roku była o 23,5% niższa od średniej wysokości opłaty z 2004 roku.Licencja: Creative Commons
2 Ocena