Norma ISO 9001 jest jedną z najbardziej znanych norm stanowiących fundament Systemu Zarządzania Jakością we współczesnych idących z duchem czasu firmach. Obecnie używana jest przez ponad 950,000 organizacji w 170 krajach.

Data dodania: 2009-07-06

Wyświetleń: 1771

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Norma ISO 9001 jest jedną z najbardziej znanych norm stanowiących fundament Systemu Zarządzania Jakością. Obecnie używana jest przez ponad 950,000 organizacji w 170 krajach.
O Normę ubiegać się mogą firmy stawiające sobie za cel nieustanny rozwój swój i swoich wyrobów lub usług. Dokument określa wymogi dotyczące Systemu Zarządzania Jakością dla organizacji, która:

- pragnie zademonstrować zdolność nieprzerwanego dostarczania produktu spełniającego wymagania klienta oraz odpowiednie wymagania prawne,
- dąży do zwiększenia zadowolenia klienta poprzez efektywne wdrożenie systemu.


Wdrożenie systemu ISO 9001, zwłaszcza w dobie kryzysu światowej gospodarki jest dowodem firm na pokonywanie obaw o codzienne funkcjonowanie.

17 listopada 2008 roku na stronie www.bsigroup.com/bseniso9001 udostępniona została przez BSI Management System uaktualniona norma ISO 9001, której zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2009. Spowodowało to, iż do dnia 31 grudnia 2009 roku wszystkie firmy posiadające akredytowane certyfikaty powinny potwierdzić zgodność swojego systemu zarządzania jakością z wymogami ISO 9001:2008. Nowa wersja normy jest rezultatem standardowego procesu ISO, który poddaje normę przeglądowi, co każde pięć lat.

Przypadająca na rok 2009 recertyfikacja Systemu Jakości firmy Varico® pozwoliła z powodzeniem w uzyskaniu certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001:2008. Do tej poty przedsiębiorstwo posiadało nadany w 2000 roku i systematycznie, co trzy lata przedłużany certyfikat ISO 9001 obejmujący zakres:

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

z bieżącym rokiem poszerzyło jego zakres o:

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH I KOMPUTERYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW


Celem wszystkich działań podejmowanych przez Varico® jest dostarczenie klientom prowadzącym mały i średni biznes kompleksowych rozwiązań informatycznych opartych zarówno na oprogramowaniu własnym, jak i oprogramowaniu Open Source. Dołączone do Systemu Jakości usługi informatyczne są kolejnym dowodem na wysoka jakość i zaangażowanie kadry w rozwój firmy.

Polityka jakości firmy Varico® zmierza do tego, aby:

- oprogramowanie produkowane przez firmę w pełni zaspokajało potrzeby naszych Klientów poprzez maksymalne ułatwienie im pracy,
- sprzedaż programów była profesjonalna i połączona z maksymalnym wsparciem w postaci szkoleń i wdrażania programów,
- obsługa posprzedażna była odbierana jako kompetentna, działająca szybko i skutecznie.


Warto wiedzieć, że wprowadzenie do firmy Systemu Jakości mimo początkowo dużych nakładów finansowych, czasu i zaangażowania personelu jest inwestycją opłacalną, nawet w czasach globalnego oszczędzania. Z założenia dobrze zbudowany i wdrożony system ma uporządkować organizację i wspomóc zarządzanie. Najwyższe kierownictwo podejmujące decyzje o rozpoczęciu czynności zmierzających do wdrożenia ISO kieruje się kilkoma przesłankami:

- poprawą organizacji i zarządzania firmą,
- uzyskaniem przewagi konkurencyjnej,
- przepisami prawnymi,
- zostają przymuszeni przez kontrahentów, jako przedsiębiorstwo do uzyskania certyfikatu jakości.

Podsumowując w XXI wieku „Certyfikat” staje się niemal normą wśród prosperujących na rynku polskim i zagranicznym firm. Nadaje przedsiębiorstwu renomę, a niejednokrotnie przymusza do regulacji panującego w firmie systemu zarządzania.

Autor
Anna Zbrowska
Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej
www.varico.com
Licencja: Creative Commons
2 Ocena