Duże zainteresowanie nową formą akcji ‘Tesco dla szkół i dla środowiska’ zadecydowało o przedłużeniu terminu składania zgłoszeń do 22 maja 2009 roku. Każda szkoła ma jeszcze szansę zgłosić swój udział w konkursie „Dbajmy o środowisko – to takie proste!”.

Data dodania: 2009-05-06

Wyświetleń: 2199

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do 22 maja 2009 roku opiekunowie zespołów mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.tesco.pl/tds-2009 i tym samym przystąpić do walki o cenne nagrody. Zwycięzcy otrzymają od Tesco wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Celem siódmej już edycji akcji Tesco dla szkół jest poprawa wyposażenia oraz warunków nauki w polskich szkołach. Tegoroczna akcja stwarza tysiącom dzieci w Polsce szansę zdobywania wiedzy w sposób ciekawy i nowoczesny. W tym roku zadaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski jest organizacja w swojej okolicy działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dla kogo siódemka okaże się szczęśliwa?
Wszyscy bardzo dużo słyszymy o ekologii, ale zdecydowana większość z nas nawet nie wie, jak może chronić środowisko – mówi Dorota Karwala z Tesco Polska – Dlatego właśnie w tym roku przygotowaliśmy program, w którym chcemy zachęcić młodych ludzi do dbania o środowisko i angażowania się w działania proekologiczne, które w efekcie mogą przynieść wiele pożytku lokalnym społecznościom. Mamy też nadzieję, że dzięki tej akcji i wyposażeniu szkół-zwycięzców w nowoczesne pracownie naukowe przyczynimy się choćby w minimalnym stopniu do odkrycia talentów i młodych naukowych geniuszów, których będziemy wspierać w kolejnych organizowanych przez nas akcjach.
Zasady konkursu są proste – podczas pierwszego etapu szkoły mają za zadanie zaplanować
i przeprowadzić kampanie informacyjne, lekcje lub zajęcia praktyczne, związane z szeroko pojętą ekologią. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury złożone z ekspertów, którzy w swojej ocenie kierować się będą wartością merytoryczną pomysłu oraz kreatywnym podejściem do zadania. Najlepsi w swoich kategoriach (kl. I-III, IV-VI i gimnazjum) awansują do kolejnego etapu, w którym przyjdzie im się zmierzyć oko w oko z przygotowanymi przez ekspertów konkurencjami o tematyce ekologicznej. 26 września w Warszawie uczniowie będą mieli okazję wykazać się podczas finałowego turnieju wiedzy na temat ochrony środowiska oraz konkursów ekologicznych.
Zwycięzcy konkursu otrzymają od Tesco wyposażenie nowoczesnej pracowni naukowej. Pracownia taka umożliwia dostęp do najnowszych technologii i dzięki wykorzystaniu nowatorskich narzędzi i materiałów pomocniczych pozwala nauczycielom przygotować lekcje, które na pewno poruszą wyobraźnię uczniów
i zapadną im w pamięć. W jej skład wchodzą różne pomoce edukacyjne, takie jak multitablica
z oprogramowaniem do nauki o środowisku, wizualizer, projektor multimedialny, laptop czy model ludzkiego ciała. Tesco wyposaży także salę w meble szkolne i zapewni profesjonalne szkolenie z obsługi sprzętu oraz możliwości praktycznego wykorzystania pracowni. Nagrody otrzymają również opiekunowie.
Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Środowiska oraz Polska Akademia Nauk. Akcja organizowana jest we współpracy z Fundacją Instytutu Nowoczesnej Edukacji.

Zasady akcji Tesco dla szkół i dla środowiska:
1.Nowa akcja Tesco dla szkół 2009 przyjmuje formułę konkursu ekologicznego pt. Dbajmy o środowisko – to takie proste!
2.Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
3.Konkurs składa się z 2 etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego finału.
4.Etap I-odbywa się na szczeblu wojewódzkim. W tym etapie uczniowie mają za zadanie przygotować kampanie informacyjne, lekcje lub zajęcia praktyczne o tematyce ekologicznej. Szkoły wybierają swoich reprezentantów w jednej z 3 kategorii wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, gimnazja. Drużyny szkolne mogą składać zarówno z całych klas, jak i dowolnie zebranych zespołów uczniowskich (uczestnicy muszą być jednak w tej samej kategorii wiekowej).
a. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury złożone z ekspertów, którzy w swojej ocenie kierować się będą wartością merytoryczną pracy oraz kreatywnym podejściem do zadania. Zwycięzcy Etapu I w każdym województwie i każdej kategorii wiekowej przechodzą do Etapu II, czyli ogólnopolskiego finału konkursu.
b. Ogłoszenie wyników Etapu I odbędzie się 15 czerwca 2009 roku.
5.Etap II - to ogólnopolski finał, w którym udział weźmie 48 zespołów uczniowskich (po
3 zwycięzców z każdego województwa). Zmagania finałowe odbywać się będą w formie turnieju składającego się z 3 konkurencji o tematyce ekologicznej, sprawdzających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz umiejętności kreatywne uczniów.
a. Ogłoszenie wyników Etapu II odbędzie się 26 września 2009 roku.
6.Najlepszych 9 szkół w finale (zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej), otrzyma nagrody główne – wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych. Pierwsze miejsce to pracownia o wartości 50 tysięcy złotych, II – 30 tysięcy złotych, a III – 15 tysięcy złotych. W finale, nagrody otrzymają również nauczyciele, którzy przewodzili zwycięskim klasom. Dla nich Tesco przygotowało laptopy, kina domowe oraz aparaty cyfrowe.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena