Artykuł przedstawia podstawowe wskazówki dla osób rozważające podjęcie działalności jako franchisingobiorca

Data dodania: 2009-04-09

Wyświetleń: 2401

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Franchising to sposób współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchising biorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchising dawca). Inaczej mówiąc, określone przedsiębiorstwo udostępnia swoją wiedzę, technologię, znak firmowy i pomoc w zastosowaniach innemu przedsiębiorstwu, które otrzymując od franchising dawcy zobowiązuje się do działania zgodnie z wynegocjowanymi i zapisanymi w umowie zasadami.

Twórca licencji powinien stworzyć procedury które biorca będzie mógł łatwo powielać stosując rady zawierane w podręczniku operacyjnym. Im lepiej będą opracowane tym lepiej będą usprawnione działania i lepsza będzie efektywność systemu
Oto przykłady wypracowanych i sformalizowanych procedur stanowiących elementy systemu. W poszczególnych przedsiębiorstwach różnie będą zdefiniowane poszczególne procedury. Inny też będzie położony nacisk w zależności od profilu firmy.

Procedury codziennych działań biurowych
- automatyczna informacja poprzez infolinię lub pocztę elektroniczną.
- programy zarządzania korespondencja z klientami
- automatyczne załatwianie przesyłek przychodzących i wychodzących

Procedury realizacji zamówień
- Automatyczne przyjmowanie zamówień pocztą, faksem lub poprzez internet
- Realizacja zamówień
- Wysyłanie zamówień

Procedury zarządzania zapasami
- Wyszukiwanie sprzedawców poprzez
- Zarządzanie przestrzenią magazynową

Procedury marketingowe
- Tworzenie ogólnego planu marketingowego
- Produkcja materiałów promocyjnych
- Znajdowanie potencjalnych klientów
- Tworzenie planu reklamowego
- Analizowanie i monitorowanie statystyki sprzedaży

Procedury zarządzania zasobami ludzkimi
- Pozyskiwanie pracowników
- Szkolenie pracowników

Procedury zarządzania przestrzenią fizyczną
- Tworzenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Procedury administracyjno finansowe
- planowanie budżetu i prognozowanie
- pomiar efektywności zarządzania biznesem

Źródło opracowanie własne

Im bardziej sformalizowane są działania tym bardziej wydajny jest biznes i prostsza jest formuła. Jeżeli jest złożona to trudniej jest jej się trzymać. System powinien być skuteczny w różnych warunkach otoczenia. Zależy to od możliwości jego multiplikacji w różnych warunkach geograficznych. Są pewne przedsięwzięcia gospodarcze, które są efektywne wyłącznie w określonych warunkach społeczno-gospodarczych. Jest to związane ze specyfiką otoczenia, które determinuje efektywność i zasadność działania określonego systemu przedsiębiorstwa: zarządzanie nieruchomościami, hodowla określonych upraw, produkcja win, serów.
Istnieją obszary działaności takie jak np. fast foody, stacje benzynowe czy też sklepy spożywcze których działalność w sieci jest skuteczna i jednocześnie nieodzowna. Ze względu na silną konkurencję działajacą w sieciach działalność w ramach franchisingu pozwala na osiągnięcie przewagi dzięki efektywniejszemu zastosowaniu poszczególnych komponentów marketingu mix.
Obecnie istnieje konieczność silnej identyfikacji. Zapewnia to używanie rozpoznawalnej marki.. Franchising stwarza możliwość działania pod znaną wykreowaną wcześniej marką. Klienci oczekują określanego standardu usług i produktów zwłaszcza w takich dziedzinach jak gastronomia, hotelarstwo i motoryzacja niezależnie od obszaru geograficznego na którym się znajdują. Franchising jest działalnością „pod wydzierżawioną marką”. Następuje unifikacja działań w ramach całego systemu.
Działalność w ramach franchisingu pozwala na efektywniejsze użycie komponentów marketingu mix takich jak produkt, cena, promocja i dystrybucja.
Franchising umożliwia działalność przedsiębiorcy który nie posiada własnego produktu. Kupuje prawo do sprzedawania produktu lub usługi na określonym terenie.
Dzięki dostępowi do infrastruktury oraz tańszego zaopatrzenia franchising pozwala na ominięcie bariery wejścia na rynek dla nowych przedsiębiorców.
Dzięki wspólnej akcji promocyjnej możliwe jest obniżenie kosztów jednostkowych reklamy oraz stworzenie jednolitej globalnej akcji promocyjnej. Prowadzenie wspólnej reklamy, działań public relation czy też opracowanie wspólnej strategii dotyczącej promocji uzupełniającej.
Oprócz wspomnianych zalet istnieją zagrożenia związane z działalnością franchisingową.. Franchising jest systemem w którym zachodzą silne interakcje pomiędzy dawcą i biorcą licencji. Złe zarządzanie jednostką franchisingową lub zła polityka centrali negatywnie oddziaływuje na pozostałych członków systemu. Zła polityka powoduje negatywną percepcję znaku firmowego, nazwy, może też odbijać się negatywnie finansowo na pozostałych członkach systemu.

Oto podstawowe pytania, które osoba rozważająca kupno licencji powinna zadać dawcy licencji:.
1. Jak długo firma działa na rynku?
2. Ile firma ma w danym momencie franchisingobiorców?
3. Czy jakaś placówka została zamknięta
4. Jeżeli tak to dlaczego
5. Ile wynoszą całkowite koszty otwarcia placówki
6. Ile wynoszą comiesięczne koszty funkcjonowania placówki
7. Ile i czy franchisingobiorca jest zobowiązana miesięcznie wpłacać na fundusz marketingowy lub inne koszty
8. Czy warunki są negocjowalne
9. Czy istnieje odrębność terytorialna zapisana w umowie dla franchisingobiorców
10. Czy firma pomaga w znalezieniu i adaptacji lokalu
11. Co jeszcze oferuje w ramach opłata franchisingodawca
12. Po jakim czasie funkcjonowania dotychczasowi franchisingobiorcy osiągnęli próg rentowności
13. W jakich przypadkach i na jakich warunkach następuje rozwiązanie współpracy pomiędzy stronami?

Licencja: Creative Commons
2 Ocena