szczęście

Szersza perspektywa

Szersza perspektywa

Ludzie zazwyczaj zbyt pochopnie oceniają sytuację w której się znaleźli, przypisując jej negatywne lub pozytywne właściwości. Największy problem mają oczywiście z przeżyciami, które pozornie wydają im się złe i przykre. Natychmiast popadają wtedy
w tłok niekończących się narzekań, na to jak bardzo ich życie się nad nimi znęca i jest wyjątkowo niesprawiedliwe.