położna

Ciąża wysokiego ryzyka

Ciąża wysokiego ryzyka

Nie istnieje oficjalna definicja "ciąży wysokiego ryzyka". Pewne sygnały świadczą jednak o istnieniu zwiększonego ryzyka powikłań. W przypadku stwierdzenia jednego bądź większej liczby takich niepokojących sygnałów lekarz może zakwalifikować ciążę jako "ciążę wysokiego ryzyka".

Ciąża

Ciąża

Jak wiadomo - ciąża przyczynia się do przyrostu wagi. Aby policzyć wskaźnik masy ciała (BMI) wystarczy masę (w kilogramach) podzielić przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Otrzymany wynik ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością.