odwyk

Ośrodki terapeutyczne

Ośrodki terapeutyczne

Uzależnienia to choroby chroniczne i postępujące, a nieleczone prowadzą często do dotkliwych konsekwencji, a czasem nawet śmierci. Osoby uzależnione utraciły zdolność kontroli nad swoim życiem, a jedynym sposobem na uratowanie życia jest dokonanie takich zmian, aby stały się one inspiracją do pełnego rozwoju osobistego.