Profil Użytkownika

Olimpijska rywalizacja w starożytnej Grecji

Rodzaj: Wiedza

Igrzyska olimpijskie w Pekinie już wkrótce. Przy okazji tej warto przypomnieć pochodzenie idei sportu olimpijskiego ze starożytnej Grecji oraz uświadomić sobie, jak wiele współczesny sport zawdzięcza Grekom.

Zjawisko bezrobocia

Rodzaj: Wiedza

Chociaż zjawisko bezrobocia jest stare jak świat, to jego opisaniem i analizą ekonomiści zaczęli zajmować się zajmować się od początków XX wieku. Najwcześniej pojęcie bezrobocia w sensie przymusowej bezczynności zawodowej wprowadził angielski ekonomista J.A. Hobson w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku.

Liberalizm i neutralność światopoglądowa państwa

Rodzaj: Wiedza

Liberalizm w szerokim znaczeniu oznacza ideologię i postawę światopoglądową opartą na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa. Głosi ona, że wolna i nieskrępowana działalność jednostek stanowi źródło postępu we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. A jak wygląda to w praktyce?

Pojęcie turystyki zrównoważonej

Rodzaj: Wiedza

Turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach i innych celach przez okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Pojęcie turystyki jest szersze niż wyjazdy ograniczone do rynku wakacyjnego i dotyczy światowego rynku ....

Kuchnia żydowska

Rodzaj: Wiedza

Kuchnia żydowska jest ściśle związana z zasadami religijnymi Żydów. Zabraniają one przede wszystkim spożywania wieprzowiny, ale pozwalają na jedzenie mięsa zwierząt parzystokopytnych i przeżuwaczy. Dlatego też kuchnia żydowska opiera się na baraninie i wołowinie, chociaż i tu...