Profil Użytkownika

Komedia w starożytnym Rzymie

Rodzaj: Wiedza

W starożytnym Rzymie istniało wiele form scenicznych, które można zaliczyć do gatunku komediowego. Pierwszymi chronologicznie były fescenniny (łac. fescennini), których nazwa pochodzi od nazwy miasta etruskiego Fescennium, gdzie prawdopodobnie ta forma teatralna powstała. Forma ta przeżywał...

Komedia grecka

Rodzaj: Wiedza

Piąty wiek przed naszą erą, nazywany w historii starożytnej Grecji złotym wiekiem, był okresem wszechstronnego rozwoju greckich polis, szczególnie pod względem rozwoju kultury i sztuki. Zwiastuny zmian decydujących o późniejszym znaczeniu Grecji w Europie rozpoczęły się już nieco wcześniej, bo w l...

Feministyczne teorie polityczne

Rodzaj: Wiedza

Gdy w XIX wieku ostatecznie dokonał się wyraźny podział na sferę publiczną i prywatną, kobietom jednoznacznie przypisano obszar domu, czyli gospodarstwa domowego, rodziny i codziennych domowych zajęć. Ilustrują to słowa republikańskiego polityka Julesa Simona, wyrażającą opinię milionów...

Opieka nad dzieckiem osieroconym i opuszczonym

Rodzaj: Wiedza

Powszechnie przyjmuje się, że naturalna rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla każdego dziecka, ale tylko wtedy, gdy spełnia we właściwy sposób swoją funkcję. Jeżeli mamy natomiast do czynienia z rodziną dysfunkcyjną (taką,...