Z badań rynku korzysta każda firma - niezależnie od branży - której zależy na rozwoju i wzroście. Jest to ważna dziedzina, która pozwala nam lepiej inwestować, skuteczniej rozwijać przedsiębiorstwo, a także celniej lokować środki, co przekłada się na szybszy wzrost kompetencji oraz ilości stałych klientów. Na co zwrócić uwagę, jeżeli planujemy przeprowadzać badania jakościowe i ilościowe? Jak wybrać dobrą agencję badania rynku?

Data dodania: 2023-04-25

Wyświetleń: 127

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Dlaczego warto korzystać z usług agencji badania rynku?
  1. Czym jest badanie rynku?
  2. Kiedy dokonuje się analizy rynku?
  3. Agencja badania rynku - jaka jest jej rola?
  4. Jakie działania pomagają w realizacji badania rynku?
  5. O czym jeszcze pamiętać przeprowadzając badania marketingowe?

Czym jest badanie rynku?

Badanie rynku to bardzo ważna rzecz, jeżeli zależy nam na rozwijaniu i zwiększaniu potencjału naszego przedsiębiorstwa. Znajomość aktualnej sytuacji na rynku - zarówno wśród klientów, jak i dostawców usług - to podstawa i klucz do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Jednocześnie pojęcie badania rynku jest bardzo szerokie, ponieważ obejmuje wszystkie działania składające się na rozpoznanie, analizę i wyciąganie wniosków z aktualnej sytuacji w naszej branży. W ich ramach sprawdza się między innymi popyt, podaż, ceny określonych produktów i usług, działania firm konkurencyjnych oraz to, jakie są aktualne zachowania i preferencje klientów. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie agencji badawczej Fieldstat.

Kiedy dokonuje się analizy rynku?

Analiz rynkowych powinniśmy dokonywać przede wszystkim przed podejmowaniem ważnych decyzji finansowych, planowaniem strategii długoterminowego rozwoju, a także w sytuacjach, gdy nie mamy pewności, który z obecnie prowadzonych projektów jest tym bardziej obiecującym. Ze względu na wszechstronność tych działań zwykle dzielimy je na kilka kategorii:

  • badania cenowe mają na celu wskazać, jakie ceny możemy narzucić na nasze produkty, aby nie stracić na atrakcyjności;
  • badania eksploracyjne pozwalają na zrozumienie określonego zagadnienia, jak na przykład zachowania klientów;
  • badania marki pokazują, jak skuteczny jest nasz marketing i jak powszechna oraz rozpoznawalna jest nazwa naszej marki;
  • badania testowe, przy których skupiamy się na sprawdzaniu określonego produktu lub usługi;
  • badania paneli gospodarstw domowych, które wykazują jak zmieniają się nawyki naszych obecnych i potencjalnych klientów.

W zależności od potrzeb możemy jednocześnie korzystać z jednego lub wielu projektów badawczych. Ich zadaniem jest zebranie wniosków, a następnie wskazanie, jakie konkretne rekomendacje pomogą nam osiągnąć wybrany przez nas cel.

Agencja badania rynku - jaka jest jej rola?

Agencje badawcze zajmują się szeroko pojętą analizą rynkową dla podmiotów gospodarczych. Ich zadaniem jest przeprowadzenie wybranych analiz, jak na przykład badania CAWI, a następnie zebranie wyników i przedstawienie ich w zwięzły sposób wraz z zaleceniami, co firma powinna zrobić, by osiągnąć sukces. Doświadczeni badacze są w stanie zrobić to zdecydowanie lepiej, szybciej i sprawniej niż my sami, w związku z czym jeżeli planujemy wdrożyć duży projekt lub przeprowadzić inne znaczące zmiany, zdecydowanie warto jest wspomagać się współpracą z agencją. Wybierając partnera powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby był on biegły w analizach rynku dla branży, którą reprezentujemy - dzięki temu będziemy w stanie łatwiej nawiązać nić porozumienia.

Jakie działania pomagają w realizacji badania rynku?

Podstawowym zadaniem branży badawczej jest zbieranie danych, a następnie ich analizowanie i przedstawianie wniosków wyciągniętych z tego procesu. Pierwszy etap może odbyć się na różne sposoby. Najczęściej wykorzystywanymi metodami pozyskiwania informacji są ankiety, panele produktowe i konsumenckie, desk research, zastosowanie różnego rodzaju technik obserwacyjnych oraz badania motywacyjne. Wiele danych pozyskuje się również z codziennej, bieżącej obserwacji określonej branży.

Badania konsumenckie i inne techniki mają za zadanie pozyskać dla nas jak najwięcej materiału do dalszej obróbki. Następnie wszystkie odpowiedzi w ankietach są poddawane kategoryzacji, bada się które były najpopularniejsze, a także sprawdza jak wyniki pokrywają się z obserwacją naturalnych zachowań konsumentów. Na tej podstawie możemy przewidzieć, jakie projekty w przyszłości nam zaowocują i na których warto bardziej się skupić.

O czym jeszcze pamiętać przeprowadzając badania marketingowe?

Wybierając agencję badawczą powinniśmy postawić przede wszystkim na rzetelność i profesjonalizm. Badania rynku zwykle ciągną za sobą określone inwestycje i wydatki, w związku z czym powinniśmy uważnie czytać ich wyniki, by jak najlepiej ulokować firmowe środki i zasoby. Dobra agencja badawcza przeprowadzi z nami stosowny wywiad, który posłuży do określenia celów i sposobów przeprowadzania badań. Istotne jest też duże zaangażowanie badaczy w opracowywany temat - stąd warto poświęcić trochę czasu na znalezienie możliwie jak najlepszej agencji. Outsourcing badań rynkowych jest zwykle bardziej ekonomiczną, a jednocześnie też rzetelniejszą opcją.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena