Zwykle z biegiem lat potrzeby dziecka wzrastają. Łączy się to oczywiście z wyższymi wydatkami, które w każdym miesiącu należy ponieść. Rodzice zobowiązani są z mocy prawa nie tylko do wychowania swoich dzieci, ale także do ich utrzymania. Jeżeli mama i tata nie żyją we wspólnym gospodarstwie domowym (no np. są po rozwodzie), jedno z nich zasadniczo musi płacić alimenty. Warto pamiętać, że ich wysokość nie musi być ustalona raz na zawsze. 

Data dodania: 2022-06-22

Wyświetleń: 431

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Podwyższenie alimentów - jak to zrobić?

Jeżeli uzasadnione potrzeby dziecka są większe niż dawniej, można wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Jak to zrobić? Odpowiedź w dzisiejszym artykule. 

Obowiązki rodzica względem dziecka 

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym rodzice są zobowiązani dostarczyć dziecku środków utrzymania. Co ważne, trzeba zaspokoić wszystkie uzasadnione potrzeby swojego syna czy córki. Należą do nich nie tylko kwestie wyżywienia czy ubrania, ale także zakup innych potrzebnych przedmiotów, np. do szkoły czy mebli. Oczywiście rozwijanie talentów i pasji też najczęściej kosztuje, dlatego posyłając dziecko na zajęcia dodatkowe, trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. 
Obowiązek utrzymania dziecka wygasa dopiero, gdy jest ono w stanie samodzielnie utrzymać się. Zwykle ten moment nastaje dopiero w chwili znalezienia pracy po skończeniu odpowiedniej szkoły. Do tego czasu to rodzice muszą utrzymywać swoje dzieci. Wyjątkiem od tej sytuacji jest możliwość czerpania wystarczających dochodów z majątku dziecka. Taki stan rzeczy jest jednak nieczęsty, bo dziecko musiałoby np. posiadać pokaźną nieruchomość i ją wynajmować za niemałe pieniądze. 
Sąd przy rozwodzie (lub w osobnej sprawie) ustala wysokość alimentów na dziecko. Zobowiązany do płacenia jest rodzic, który nie będzie na co dzień mieszkał i opiekował się dzieckiem. Wysokość świadczenia jest bardzo różna. Zależy od wieku dziecka, stopy życiowej rodziców, potrzeb syna czy córki (zwyczajnych, a może z różnych powodów większych niż przeciętne), a także możliwości zarobkowych i finansowych rodzica zobowiązane do zapłaty tego świadczenia. 
Jeśli dojdzie do zmiany stosunków – czyli zmiany potrzeb dziecka lub możliwości rodzica – można wnieść pozew o podwyższenie alimentów. Warto jednak wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów. 

Zobacz też: https://www.pozew-o-alimenty.pl/-podwyzszenie-alimentow-na-dziecko 

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko 

Wspomniany pozew powinien być wniesiony do sądu rejonowego. Właściwy miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka. Można też jest wybrać sąd rejonowy według miejsca zamieszkania/pobytu pozwanego. Co ważne, od tego pozwu nie płaci się opłaty sądowej. 
W pozwie koniecznie należy wykazać, że zaszła zmiana potrzeb dziecka. Udowadnia się to, określając dokładnie, jakie są comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Zaliczamy do nich nie tylko jedzenie i ubrania, ale także koszty przedszkola czy szkoły, kółka zainteresowań czy zajęć dodatkowych, leczenie bądź terapię, koszty leków czy specjalnej żywności oraz inne odpowiednie potrzeby. 
Warto już 3 miesiące przed złożeniem pozwu postarać się o zgromadzenie dokumentacji. Będą nią imienne faktury (wystawiane na dziecko) wykazujące w sposób jednoznaczny wspomniane w pozwie koszty. Dodatkowo można prosić o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron czy zeznań stron. 
Określamy też przedmiot sporu. Jest nim różnica między dotychczasowymi a wnioskowanymi alimentami pomnożona razy 12 (miesięcy). Przykładowo wysokość alimentów może wynosić: gdy do tej pory alimenty wynosiły 1100 zł, a wnioskujemy o podwyższenie do 1500 zł, różnica wynosi 400 zł. Należy ją pomnożyć razy 12. Wartość przedmiotu sporu w takim przypadku wyniesie 4800 zł. 

Źródło: https://www.pozew-o-alimenty.pl/ 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena