E-zwolnienia to elektroniczne zwolnienia, których nie trzeba osobiście dostarczać pracodawcy ani też przedstawiać w ZUS. E-zwolnienie zostaje automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mają możliwość i zarazem obowiązek wystawiania zwolnień wyłącznie w postaci elektronicznej, jako e-ZLA. To duże ułatwienie dla pacjentów. Co jeszcze trzeba wiedzieć o elektronicznych zwolnieniach lekarskich?

Data dodania: 2022-01-25

Wyświetleń: 533

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Zwolnienia lekarskie przez Internet, czyli wszystko na temat e-zwolnienia

Dzięki e-zwolnieniu ani pracownik, ani żadna osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą nie muszą już osobiście dostarczać zwolnienia pracodawcy czy też do ZUS-u. E-zwolnienie zostaje automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek (PUE ZUS) i do systemu ZUS. e-ZLA są od 2018 roku jedyną obowiązującą formą wystawiania zwolnień lekarskich przez lekarzy.

Wystawienie e-zwolnienia

E-zwolnienia lekarskie wystawia lekarz, który ma uprawnienia nadane mu przez ZUS, o ile uzna, że pacjent nie jest zdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Do wystawienia zwolnienia elektronicznego może zostać upoważniony przez lekarza również asystent medyczny, który wpisuje w systemie informacje wskazane przez lekarza.

E-zwolnienie powinno być wystawione w dniu wizyty pacjenta lub wykonania u niego zabiegu. Lekarz, który nie badał chorego, nie może wystawić mu zwolnienia. W przypadku wizyty w SOR (lub u specjalisty) zwolnienie powinno zostać wystawione w miejscu udzielenia pomocy.

E-zwolnienie a wideorozmowa, czat, teleporada z lekarzem

Kontakt z lekarzem za pomocą telefonu, poprzez czat, wideorozmowę czy specjalną aplikację to obecnie coraz popularniejsza, a przy tym bezpieczna i szybka forma uzyskania przez pacjenta porady medycznej. W trakcie takiego wirtualnego spotkania lekarz może przeanalizować wyniki badań i całą historię choroby pacjenta, ocenić jego aktualny stan psychofizyczny, może również poprosić go o pomiar podstawowych parametrów życiowych (pomiar ciśnienia, tętna, temperatury, liczby oddechów, stężenia glukozy na glukometrze, itd.).

Jeżeli po takim wywiadzie i w oparciu o posiadane informacje oraz dokumentację medyczną lekarz uzna, że jest w stanie prawidłowo zdiagnozować stan zdrowia pacjenta, może wówczas wystawić mu e-receptę oraz e-zwolnienie. W przypadku e-recepty pacjent otrzymuje PIN, z którym udaje się do apteki w celu wykupienia odpowiednich lekarstw. E-zwolnienie natomiast kierowane jest drogą elektroniczną bezpośrednio do ZUS.

Procedura e-zwolnienia

Wystawienie elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) to krótka, mało czasochłonna procedura. Tak naprawdę wystawienie e-ZLA trwa krócej niż przygotowanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje szybki dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny (w przypadku zwolnienia wystawianego w celu opieki nad bliskimi).

Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne są przez system automatycznie uzupełniane. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz wybiera z wyświetlonej listy. Dodatkowo system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada lekarzowi kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Lekarz ma dostęp do zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

System e-zwolnienia przypomina lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Przy pozytywnej decyzji odnośnie rehabilitacji pacjenta, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i automatycznie uzupełni go danymi pacjenta. Pozwala to na szybkie wystawienie wniosku o rehabilitację i przesłanie go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

e-ZLA i korzyści dla pracodawców

E-zwolnienia wystawiane przez lekarza natychmiast trafiają do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcom na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i ubezpieczonym (pacjentom). Zdejmuje to z pracowników obowiązek osobistego dostarczania zwolnienia do pracodawcy.

Jeżeli pracodawca założy profil na PUE, natychmiast otrzyma informację o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA. Obowiązek utworzenia takiego profilu do końca 2015 roku dotyczył wszystkich płatników zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej (rozliczających składki za więcej niż 5 osób).

Na platformie PUE w specjalnej zakładce znajdują się wszystkie elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Pracodawca może również drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania takiego zwolnienia.

Jeżeli pracodawca nie posiada jednak profilu na PUE, wówczas lekarz jest zobligowany do przygotowania pacjentowi wydruku zwolnienia, który musi on dostarczyć swojemu pracodawcy.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena