Najczęściej słyszymy o ubezpieczeniach na życie czy ubezpieczeniu samochodu. Co w przypadku gdy jesteśmy właścicielami firmy lub prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą? Czy takie ubezpieczenie jest niezbędne? Czy jest ono obowiązkowe tak jak np. ubezpieczenie samochodu?

Data dodania: 2021-09-30

Wyświetleń: 691

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czy ubezpieczenie firmy jest konieczne?

Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie OC firmy, to nic innego jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody na osobach trzecich, które ponosi firma a nie osoba prywatna. Oznacza to, że w przypadku wyrządzenia szkody przez firmę odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaca zakład ubezpieczeń. Jest to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia przedsiębiorcy ochronę w ramach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC - wybór czy obowiązek?

Co do zasady ubezpieczenie twojej firmy jest dobrowolne. Istnieje jednak kilka wyjątków, gdy jest ono obowiązkowe. Poza zawodami, które zmuszone są do tego obligatoryjnie ubezpieczenie firmy nie jest obowiązkowe. Warto jednak zastanowić się nad jego posiadaniem, jeżeli prowadzimy np. działalność usługową. Jesteśmy wtedy narażeni na roszczenia odszkodowawcze od osób trzecich. Takie ubezpieczenie oc firmy może uchronić nas przed nieprzewidzianymi wydatkami, a na pewno zapewni nam spokój. 

Dla jakich zawodów ubezpieczenie OC jest wymagane?

Tak, jak ubezpieczenie auta to obowiązek, tak samo posiadanie ubezpieczenia OC firmy jest wymagane w konkretnych przypadkach. Jest ono nałożone obligatoryjnie przez przepisy prawa na zawody takie jak:

 • adwokaci i radcy prawni
 • komornicy sądowi
 • notariusze
 • agenci ubezpieczeniowi
 • doradcy podatkowi
 • zarządcy nieruchomości
 • organizatorzy imprez masowych
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • rzecznicy patentowi
 • podmioty przyjmujące zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych
 • podmioty wykonujące działalność w zakresie ochrony osób i mienia

To odgórny wymóg stawiany przez prawo, a brak takiego ubezpieczenia może prowadzić nawet do pozbawienia wykonywania czynności zawodowych.

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Warto zapoznać się z tym co obejmuje zakres ubezpieczenia dla firm. Takie ubezpieczenie może uchronić nas i osoby z którymi współpracujemy. Ochroni nas przed nienależytym wykonaniem umowy lub brakiem jej wykonania, a także za szkody wynikające z naruszenia prawa. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca lub któryś z jego pracowników wyrządzi szkodę lub uszkodzi mienie klientów - odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaca zakład ubezpieczeń. Warto więc zastanowić się nad takim ubezpieczeniem także w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. To niewielki koszt, który zapewni spokój firmie. 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena