Polisa odpowiedzialności cywilnej zaliczana jest do obowiązkowych świadczeń komunikacyjnych. Jej zakres regulują oficjalne ustalenia prawne. Warto wiedzieć, którzy kierowcy mogą liczyć na rabaty cenowe w ramach świadczenia.

Data dodania: 2020-09-18

Wyświetleń: 794

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Ubezpieczenie OC – jak zapłacić jak najmniej?

Charakterystyka systemu „bonus-malus”

Model naliczania zniżek zależy od ustaleń konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W systemie zawarte są specjalne klasy taryfowe, według których nalicza się rabaty od podstawowej ceny polisy odpowiedzialności cywilnej. Kierowca, za każdy rok bezkolizyjnej jazdy, premiowany jest wyższym miejscem w klasyfikacji. Zyskuje wówczas zniżkę, której wysokość oscyluje w granicach dziesięciu procent. Maksymalna wartość zgromadzonych przez konkretnego klienta rabatów nie może przekroczyć siedemdziesięciu procent.

Jeśli użytkownik spowoduje wypadek drogowy, wypracowane zniżki zostają unieważnione. Klient traci również miejsce w tabeli „bonus-malus”. Kierowca wykupujący polisę OC pierwszy raz zostaje usytuowany na samym dole tabeli. Po dwunastu miesiącach bezkolizyjnej jazdy może on liczyć na awans o jedno miejsce w zestawieniu systemowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe przyznaje wówczas klientowi zniżkę. Po każdej kolizji spowodowanej z winy kierowcy jego pozycja obniża się o dwa stopnie. Traci on również dwadzieścia procent uzyskanych zniżek. Jeśli kierowca zdecyduje się zakończyć współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym, wypracowane miejsce w tabeli nie ulega modyfikacji.

Zawarcie nowej umowy z inną firmą premiowane jest również dodatkową zniżką. Jej wysokość zależy od ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego. Każdy klient może skorzystać z konsultacji z przedstawicielem firmy, chcąc sprawdzić swoją pozycję w tabeli systemu. Modele zniżek odpowiedzialności cywilnej i autocasco działają podobnie. Są to jednak osobne zestawienia. Zestawienie najkorzystniejszych polis można uzyskać korzystając z kalkulatora OC, dostępnego na KioskPolis.pl.

Współwłasność pojazdu mechanicznego

Towarzystwo ubezpieczeniowe każdego uprawnionego do przedmiotu własności traktuje tak samo. Do jednego pojazdu można więc przypisać kilku właścicieli. Rozwiązanie to stanowi duże udogodnienie dla młodych kierowców. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bowiem wyższe stawki składek w ramach polisy OC klientom nieposiadającym doświadczenia na drodze. W przypadku współwłasności, firmy biorą pod uwagę zniżki wypracowane przez starszego kierowcę. W układzie tym młody klient traktowany jest w indywidualnym sposób w systemie „bonus-malus”. Jeśli więc zdecyduje się on w przyszłości zakupić własne auto, cena OC zostanie obniżona o wartość wypracowanych ulg. Przysługujące zniżki można również obliczyć za pomocą kalkulatora odpowiedzialności cywilnej – https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/.

Cena ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uzależniona jest od doświadczenia kierowcy i historii ewentualnych szkód. Przed podpisaniem umowy warto więc zapoznać się z dokładną ofertą firmy i charakterystyką systemu naliczana ulg.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena