Konsekwencje zdarzenia na drodze i kolizji z samochodem dostawczym w wyniku, którego ponosi się szkodę nie jest pokrywane z własnej kieszeni, a z ubezpieczenia OC przewoźnika. Każdy właściciel pojazdu ma bowiem obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Niestety zdarzają się przypadki osób, które jeżdżą bez obligatoryjnego ubezpieczenia OC lub z OC nieważnym.

Data dodania: 2018-08-26

Wyświetleń: 445

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja:

Copyright - zastrzeżona

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC sprawcy kolizji?

Niezależnie od tego czy pojazd jest użytkowany w ramach zarobkowego transportu osób lub mienia, wzięty w leasing, użytkowany do celów prywatnych czy firmowych, wszystkie informacje o nim gromadzone są w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym do 14 dni od zawarcia umowy polisy OC.

Laptop, komórka i dostęp do internetu pomogą sprawdzić ubezpieczenie OC przewoźnika

Dostęp do danych gromadzonych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym może mieć każdy, wystarczy wejście na stronę w internecie lub pobranie darmowej aplikacji. Dzięki temu w ciągu minuty można uzyskać wszystkie potrzebne informacje, nawet jeśli sprawca kolizji nie chce podać swoich danych i numeru ubezpieczenia pojazdu.

Wystarczy wpisanie numeru rejestracyjnego lub VIN pojazdu, a także datę zdarzenia i można otrzymać o nim wszystkie informacje, a przede wszystkim czy posiada aktualne ubezpieczenie OC. Samochodów transportowych dotyczy również ubezpieczenie OCP przewoźnika, które nie jest obowiązkowe, jednak pozwala zabezpieczyć się przed poniesieniem kosztów zniszczenia towaru np. w wyniku kolizji na drodze.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – dlaczego warto je mieć?

Firma transportowa, która wykupuje ubezpieczenie OCP przewoźnika nie musi martwić się roszczeniami klientów związanymi ze zniszczeniem transportowanego towaru. Jednak, aby pieniądze z polisy zostały wypłacone nie tylko na rzecz osoby, która poniosła szkodę w wyniku kolizji, ale również na rzecz klienta, który zamawiał transport określonych towarów, muszą zostać spełnione określone warunki, które różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Łączy je jednak kilka stałych punktów, jak posiadanie aktualnego przeglądu technicznego pojazdu czy regularnie płacona składka ubezpieczeniowa. W sytuacji, gdy pojazd prowadzony jest przez osobę do tego nieuprawnioną, pieniądze z ubezpieczenia nie zostaną wypłacone. Jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, to nie jest już jednoznaczne i w niektórych przypadkach może być wypłacone odszkodowanie za poniesione straty. Również kradzież towaru jest objęta ubezpieczeniem OCP przewoźnika.

Co zrobić jeśli okaże się, że pojazd sprawcy kolizji nie ma aktualnego ubezpieczenia?

Jeśli po sprawdzeniu w bazie UFG okaże się, że pojazd nie ma aktualnego ubezpieczenia, nie ma go w bazie, nie jest to powód do niepokoju. Jeśli posiada się ubezpieczenie AC szkoda może zostać pokryta właśnie z niego, a UFG pokrywa ewentualną różnicę w składce.

Wielu kierowców nie ma jednak AC. W tej sytuacji wystarczy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które przekaże sprawę do UFG. Instytucja ta ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika – ochrona przed większymi stratami firmy kurierskiej

Pośpiech nie jest sprzymierzeńcem na drodze. Jednak kierowcy firm kurierskich i transportowych są zobligowani do dostarczenia towaru w określonym miejscu i czasie. Przed roszczeniami związanymi z opóźnieniami może chronić ubezpieczenie OCP. W razie wypadku niezawinionego przez kierowcę firmy obowiązuje standardowa procedura uzyskania odszkodowania. Jednak w przypadku towaru konieczne jest właśnie dodatkowe ubezpieczenie OCP przewoźnika, z którego zostanie wypłacone odszkodowanie i pokryte ewentualne roszczenia klientów, którzy nie otrzymali swojego towaru.

Prowadząc firmę transportową trzeba wyposażyć się w odpowiednie narzędzia gwarancyjne, zabezpieczające przed zdarzeniami losowymi, a nie rzadko również zawinionymi przez kierowców. Dodatkowe ubezpieczenie OC przewoźnika jest standardem, który pozwala prowadzić firmę bez większych strat. W sytuacji posiadania większej floty zwykle składka na ubezpieczenie OC przewoźnika, wynikające z przewozu osób i mienia, z którego czerpie się zyski, jest niższa. Warto zatem nie tylko dopełnić koniecznych prawem zobowiązań licencyjnych, ale również zaopatrzyć się w dodatkową polisę.

Licencja: Copyright - zastrzeżona