Każdego roku, właściciele samochodów zobligowani są do zakupu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, zwanego potocznie OC. Niestety jest to całkiem spory wydatek, choć jego wartość obniżają zniżki przyznawane kierowcom za bezszkodową jazdą.

Data dodania: 2021-08-16

Wyświetleń: 393

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak zabezpieczyć się przed utratą zniżek OC/AC?

Taki model, w którym premiowane jest bezpieczeństwo i ostrożność, pozwala prowadzącym pojazdy otrzymać nawet 60-80% zniżki na ubezpieczenie podstawowe. Wystarczy jednak moment, chwila nieuwagi, by móc stracić cały ten bonus. Nawet niegroźne zdarzenie może spowodować utratę wszystkich zniżek, co przez lata istotnie zwiększa kwotę obowiązkowego ubezpieczenia. Jest jednak sposób, aby się przed tym uchronić. Czym jest ubezpieczenie ochrony zniżek OC i czy warto je wykupić?

Wartość zniżek nie jest uregulowana w przepisach prawa, nie ma z góry określonych, ujednoliconych zasad ich udzielania. Wszystko więc w rękach poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.  Zwykle zniżka za bezszkodową jazdę osiąga maksymalny pułap 60%, jednak niekiedy może wzrosnąć nawet do 80%. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe za każdy rok bezszkodowej jazdy przyznają bonus o wartości 10%. Stawka ta przypisywana do kierowcy nie do pojazdu, dzięki czemu zakup nowego auta nie powoduje jej utraty. Trzeba jednak zaznaczyć, że niekiedy, w zależności od firmy ubezpieczeniowej i jej oferty,  na takie same zniżki trzeba poczekać kilka lat.

Popularnym systemem preferowanym przez wiele agencji ubezpieczeniowych jest system Bonus/malus. Metoda ta polega na przypisaniu każdego kierowcy do określonej klasy taryfowej, na podstawie której szacuje się zniżki. Z każdym rokiem prowadzący pojazdy przesuwają się między klasami, i tak na przykład za bezszkodową jazdę w ciągu trzech kolejnych lat można uzyskać zniżkę 60%, jednak za wyrządzenie 2 szkód w ciągu 12 miesięcy może wystąpić zwyżka 80%. Istotne jest, abyśmy dokładnie zapoznali się ze szczegółami oferty OC. Dodatkowe zwyżki, za spowodowanie zdarzenia drogowego są niestety dość mocno odczuwalne przez kolejne lata.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom kierowcom towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły na rynek dodatkowy produkt, który nabywa się w parze z polisą OC czy AC, mianowicie ubezpieczenie od utraty zniżek.  Dodatkowa polisa zabezpiecza kierowców na wypadek wyrządzenia przez nich jakiejkolwiek szkody komunikacyjnej. Pomimo wykroczenia, przy zakupie polisy na kolejny rok uznaje się, że szkoda nie miała miejsca, przez co wciąż korzysta się dotychczas posiadanych zniżek. W tym miejscu należy także podkreślić, że każda agencja ubezpieczeniowa proponuje odmienną ofertę w zakresie ochrony zniżek, dlatego podczas jej wyboru również należy zachować czujność i ostrożność.

Dodatkowa ochrona zniżek jest świetnym rozwiązaniem, jeśli jesteś młodym kierowcom lub jesteś współwłaścicielem pojazdu z niedoświadczonym jeszcze kierowcom. Posiadając stosowne ubezpieczenie, jeśli jedna osoba spowoduje wypadek, to ta druga również objęta jest pełną ochroną.

Należy pamiętać także, że ubezpieczenie to w ciągu roku obejmuje tylko jedno zdarzenie, którego sprawcą będzie osoba ubezpieczona. Jeśli doszłoby do kilku kolizji, spowodowanych przez tego samego sprawcę, wówczas ochrona zniżek na nic się zdaje i do wyceny kolejnej polisy brane są pod uwagę wszystkie szkody wyrządzone w ciągu roku.

Nie można jednoznacznie określić, jaki jest koszt ubezpieczenia od utraty zniżek, jednak zwykle oscyluje on w granicach kilkudziesięciu złotych za rok. Z całym przekonaniem kwota ta jest relatywnie niska w stosunku do strat, jakie możemy ponieść choćby przez chwilę nieuwagi. Oszczędności znacznie przewyższą koszt dodatkowego ubezpieczenia, dlatego zachęcam, szczególnie osoby posiadające już maksymalne zniżki do jego zakupu. Choć oczywiście ostrożność i bezpieczeństwo na drodze zawsze muszą być priorytetem dla wszystkich kierowców, niezależnie od posiadanej polisy ubezpieczeniowej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena