Firmy zajmujące się sprzedażą polis komunikacyjnych oferują swoim klientom różnorodne warianty świadczenia Autocasco. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia jest zasadniczym czynnikiem, wpływającym na cenę konkretnego produktu. Warto wiedzieć, jakie kryteria należy uwzględnić przy wyborze optymalnego rozwiązania.

Data dodania: 2020-12-04

Wyświetleń: 583

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie AC?

Zakres ochrony polisy

Ubezpieczenie Autocasco zaliczane jest do dobrowolnych świadczeń komunikacyjnych. Jego zakres można więc dostosować do zapotrzebowania danego klienta. Podstawowy wariant AC gwarantuje finansowe zabezpieczenie w przypadku szkód powstałych na skutek:

  1. a) kolizji z innymi pojazdami lub uczestnikami ruchu drogowego;
  2. b) kradzieży pojazdu mechanicznego albo elementów jego wyposażenia;
  3. c) niepożądanych akcji osób trzecich;
  4. d) niekorzystnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych;
  5. e) pożaru.

Przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym każdy klient powinien zapoznać się OWU. W dokumencie tym zawarte są bowiem informacje na temat zakresu ochrony w ramach polisy oraz sytuacji, w których firma może odmówić wypłaty odszkodowania. AC sprzedawane jest w różnorodnych wariantach. Minicasco zapewnia pokrycie poważnych strat. AC All Risk obejmuje natomiast ochroną wszystkie szkody niezależne od stopnia uszkodzenia pojazdu lub elementów jego wyposażenia.

Ograniczenia odpowiedzialności

Polisy sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe mają swoje ograniczenia. W przypadku szkód wynikających z zaniedbania lub lekkomyślnego postępowania kierowcy firma może odmówić wypłaty instrumentów finansowych. Sytuacje te obejmują m.in. straty spowodowane przez właściciela pojazdu, znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Odszkodowanie nie przysługuje osobie, która świadomie doprowadziła do powstania szkód. Ubytki stanowiące efekt eksploatacji lub wad fabrycznych również nie podlegają finansowej ochronie. Posiadana polisa AC nie upoważnia bowiem kierowcy do lekkomyślnych czynów realizowanych w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Dodatkowe rozwiązania

Klienci pragnący zakupić Autocasco mogą zdecydować się na wybór różnorodnych rozszerzeń ochrony. Pakiet serwisowy stanowi bezgotówkowe wsparcie, w ramach którego należne środki finansowe przelewane są na numer rachunkowy zakładu odpowiedzialnego za likwidację powstałych szkód na skutek kolizji, działań osób trzecich lub zdarzeń losowych. Opcja kosztorysowa obejmuje natomiast rzetelną analizę strat przeprowadzaną przez profesjonalnego rzeczoznawcę, współpracującego z ubezpieczycielem. Na podstawie przygotowanego przez specjalistę raportu obliczana jest wartość odszkodowania. Amortyzacja części obejmuje natomiast koszty związane z koniecznością wymiany eksploatowanych elementów pojazdu mechanicznego.

Przed zakupem autocasco warto wziąć pod uwagę oferowane w ramach świadczenia produkty. Należy również pamiętać, by zakres polisy dostosować do własnych potrzeb. Atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe dostępne są m.in. na stronie internetowej  najtansze-ubezpieczenia.pl.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena