W każdej czynności mającej usprawnić funkcjonowanie firmy niecierpliwie oczekujemy końca. Spodziewamy się wówczas spektakularnych efektów i poprawy poszczególnych procesów, a w konsekwencji oczywiście większej ilości klientów, a także większych pieniędzy. Jak zatem ocenić, kiedy kończy się proces service design?

Data dodania: 2021-05-27

Wyświetleń: 379

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kiedy kończy się proces service design i jak go podsumować?

W każdej czynności mającej usprawnić funkcjonowanie firmy niecierpliwie oczekujemy końca. Spodziewamy się wówczas spektakularnych efektów i poprawy poszczególnych procesów, a w konsekwencji oczywiście większej ilości klientów, a także większych pieniędzy. Jak zatem ocenić, kiedy kończy się proces service design?

Service design – na czym polega?

Service design to w najprostszych słowach projektowanie i optymalizacja usług, jednak najważniejszy jest sposób, w jaki podchodzi się podczas niego do klientów. Niezwykle ważne są relacje z nimi, ich odczucia, reakcje na to, co proponuje im konkretna usługa. Tylko wówczas można dotrzeć do tego, jak ilość tych klientów zwiększyć poprzez ciągłe dążenie do odkrywania ich potrzeb i oczekiwań. Servicedesign.pl rozkłada proces projektowania usług na czynniki pierwsze. Podkreśla, że cały proces należy przeprowadzić etapami, by móc spodziewać się określonych korzyści:

  • Empatyzacja, czyli poznanie grupy docelowej;
  • Definiowanie problemów, z którymi mierzy się firma i jej klienci;
  • Generowanie pomysłów, na odnalezione wcześniej problemy;
  • Budowanie prototypów konkretnych usług;
  • Testowanie wykonanych prac. 

Kiedy kończy się proces i kiedy zaczynają się efekty?

Teoretycznie koniec procesu service design jest łatwy do określenia. Kończą się prace nad konkretnymi usługami, usługi wprowadzone są na rynek. W procesie service design dochodzi również do rozwiązania problemów na poszczególnych etapach funkcjonowania tej usługi. Warto dodać, że nie zawsze ma to związek z końcową fazą i zetknięciem z klientem, czasem należy usprawnić funkcjonowanie poszczególnych działów już na początku procesu.

Usługa, która zostanie przedstawiona klientom oznacza tylko część pracy w procesie service design. Należy bowiem zwrócić uwagę na ostatni, wspomniany przez Servicedesign.pl etap prac – testowanie. Testowanie w zasadzie nigdy się nie kończy, a raczej – nie powinno kończyć. Ciągła obserwacja zachowań klientów i ich reakcji na zaproponowane usługi może przynosić wnioski, dzięki którym będzie możliwe dalsze doskonalenie działań firmy. 

Czy da się podsumować proces service design?

Tak, jest to możliwe. Można skorzystać w tym celu z wielu pomocnych narzędzi, m.in. statystyk sprzedaży, różnego rodzaju ankiet i opinii w social mediach. Jednak warto podkreślać, że service design to proces, jego zadaniem nie jest rewolucjonizowanie, ale wprowadzanie skutecznych optymalizacji w poszczególnych dziedzinach. Jego efekty będą widoczne na długo po wprowadzeniu usług, mogą się również zmieniać i dobrze by było nieustannie to obserwować. 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena