Organy celne dają nam nową możliwość kontroli zgłoszeń celnych, nowy komunikat. Dlaczego agenci celni są bardzo zadowoleni w związku z wprowadzeniem tego rozwiązania? Jeżeli jesteś importerem lub agentem celnym, koniecznie musisz to wiedzieć. 

Data dodania: 2021-02-04

Wyświetleń: 683

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

OPIS, INFORMACJA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zapłata należności
 
Dla wielu osób import kojarzy się z zapłatą należności celnych. Jednak część tych należności (VAT) można odroczyć, stosując art. 33a.
 
 
 
VAT odroczony to znakomite rozwiązanie dla importerów, odprawiają oni swój towar, a w późniejszym czasie mogą rozliczyć się z podatku. 
 
Kij ma dwa końce.
 
Owszem z jednej strony organy celne umożliwiają rozliczenie podatku w późniejszym czasie, jednak w zamian urzędnicy restrykcyjnie podchodzą do jego rozliczenia. Odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie nie ponosi jedynie importer (co wydaje się oczywiste), ale również agent celny, który zgłaszał przedmiotowy towar w urzędzie na podstawie upoważnienia pośredniego.
 
Jak kontrolowano poprzednio?
 
Do października 2020  roku agent celny mógł sprawdzić, czy podatek został rozliczony na podstawie przesłanej dokumentacji od importera, czyli rozliczony na podstawie deklaracji VAT-7, obecnie jest to nieco utrudnione, gdyż od października 2020 importerzy rozliczają się na podstawie pliku kontrolnego JPK_VAT.
 
Nowe komunikaty służby celnej.
 
Organy celne wprowadziły nowy komunikat ZC297, który umożliwia sprawdzenie, czy dane zgłoszenie, a tak naprawdę podatek VAT  wpisany na nim został rozliczony. Przesłany komunikat, wskazuje datę rozliczenia, oraz to czy został on częściowo, czy też całościowo rozliczony. Organy celne mają dwa miesiące (po terminie, gdy powinniśmy się rozliczyć z tego podatku), aby skontrolować, czy dane zgłoszenie zostało prawidłowo rozliczone. 
 
Korzyści dla importera i agenta celnego.
 
W ten sposób importer ma możliwość kontrolowania, czy rozliczył prawidłowo to zgłoszenie w pliku kontrolnym. Komunikat taki będzie bardzo pomocny również dla agenta celnego, gdyż w ten sposób będzie mógł kontrolować swoje zgłoszenia celne. Wdrożenie  nowego komunikatu ZC297 w znacznym stopniu ułatwi prace importerom i agentom celnym.
 
Licencja: Creative Commons
0 Ocena