Prowadzenie przedsiębiorstwa, które zajmuje się produkcją przy użyciu chemii cynkowej, wiąże się z obowiązkiem zagospodarowania odpadów cynkowych. Jest to sprawa regulowana prawnie, co oznacza, że musi być przeprowadzana zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, więc warto zwrócić się do doświadczonej firmy zewnętrznej.

Data dodania: 2020-09-15

Wyświetleń: 776

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak przeprowadza się odbiór odpadów cynkowych?

Odpady cynkowe są takim rodzajem odpadów, który podpada pod kategorię ADR, czyli jest po prostu niebezpieczny dla środowiska. Za regulacje w kwestii zagospodarowania odpadów w Polsce odpowiadają prawo unijne i krajowa ustawa z 2012 roku. Wynika z nich, że każde przedsiębiorstwo wytwarzające odpady w procesie produkcyjnym ma obowiązek zagospodarowania ich w określony sposób. Brzmi poważnie i faktycznie takie jest, natomiast istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się wypełnianiem tego obowiązku na rzecz Klienta, dzięki czemu można odciążyć swoją działalność. Odbiór odpadów cynkowych wymaga oczywiście znalezienia odpowiedniej firmy, która wie, jak z takim materiałem się obchodzić i na czym to polega. Do spełnienia rygorystycznych przepisów wymagany jest wyspecjalizowany personel i specjalnie przystosowane pojazdy. To jest wymagane już na samym etapie gromadzenia odpadów i jego transportu. Jednak zagospodarowanie odpadów na tym się nie kończy, bo odpady cynkowe można poddać recyklingowi.

Profesjonalny odbiór odpadów cynkowych wraz z recyklingiem

Odpady cynkowe można poddać recyklingowi, co pozytywnie wpływa na środowisko. Same odpady powstają najczęściej w związku z działalnością ocynkowni ogniowych czy firm stosujących metalizację natryskową cynkiem. Odpady cynkowe dzielimy na trzy rodzaje:

 • Stałe
 • Płynne
 • Inne

Każdy z nich cechuje się oczywiście odmienną specyfiką, która przekłada się na odmienne podejście do zagadnienia. 

Odbiór odpadów cynkowych stałych - cynk twardy, pył cynkowy, popioły cynku

W kategorii odpadów stałych znajdziemy trzy podstawowe:

 • cynk twardy - produkt odpadowy, który powstaje w czasie cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych. Zbiera się na dnie wanny cynkowniczej.
 • popioły cynku - powstają podczas kąpieli cynkowej w czasie cynkowania stali metodą ogniową. 
 • pył cynkowy.

Odbiór odpadów cynkowych płynnych - zużyte kwasy i topnik

W tym przypadku mamy do czynienia z takimi odpadami jak:

 • zużyte kwasy potrawienne,
 • zużyty topnik cynkowo-amonowy.

Odbiór odpadów cynkowych innego rodzaju

Do "innych" odpadów zaliczamy pyły z filtra i różne nietypowe odpady zawierające cynk, które powstają w procesie produkcji.

Jakie firmy zajmują się tego typu działalnością?

Chemia cynkowa to specjalistyczne produkty przeznaczone do użycia dla ściśle określonych branży. Jest to niszowy segment rynku, więc produkcją chemii cynkowej zajmują się ściśle określone firmy, które nierzadko posiadają własne laboratoria. Wytwarzają w nich różne produkty, również według własnych receptur. Najczęściej spotykanymi są:

 • Aktywny tlenek cynku - stosowany w ocynkowniach ogniowych, przy produkcji gumy i przy głębokich wierceniach. Pełni również funkcję korektora pH w wannie topnika, a dzięki zasadowemu odczynowi nie zaburza proporcji soli. Może również pełnić rolę substytutu wody amoniakalnej w stacjach regeneracji topnika. Przy produkcji gumy może pełnić rolę aktywator wulkanizacja zamiast bieli cynkowej.
 • Topnik cynkowo-amonowy - również używany w ocynkowniach ogniowych, stosowany do uzupełniania kąpieli topnika bądź zalania nowej wanny. 
 • Chlorek cynku w roztworze wodnym - sprawdzi się jako do uzupełniania kąpieli topnika, przywracania w niej proporcji soli bądź jako element składowy nowej wanny z topnikiem, jako elektrolit przy wytwarzaniu baterii cynkowo-węglowych i cynkowo-powietrznych, jako środek antykorozyjny w systemach chłodzących i środek używany przy produkcji środków ochrony roślin. Występuje w różnych stężeniach (standardowo 45%, 60%, 65%).

Odbiór odpadów cynkowych przez profesjonalistów

Naturalnym przedłużeniem działalności związanej z produkcją chemii cynkowej jest również odbiór odpadów cynkowych. Przy tak wykwalifikowanym personelu jest to całkowicie rozsądna decyzja. W związku z tym, jeśli prowadzimy przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z chemią cynkową, to warto znaleźć takiego dostawcę, który będzie mógł również zająć się naszymi odpadami. Jest to możliwe dlatego, że europejska umowa ADR co prawda nakłada obowiązek zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, jednak osoba, która zadba o przeprowadzenie tego procesu nie musi być pracownikiem danej firmy. Takim kontrolerem może zostać zewnętrzny specjalista, na przykład ze strony dostawcy. W dłuższej perspektywie może okazać się, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie współpraca z jednym dostawcą w pełnym wymiarze, tzn. zarówno w kwestiach stałego zaopatrywania w chemię cynkową, jak również regularnego zagospodarowywania powstających odpadów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena