Chemia cynkowa to wysoko specjalistyczne produkty, których używa się w bardzo określonych branżach, ponieważ są właściwie niezbędne do ich funkcjonowania. Produkty tak istotne dla łańcucha produkcyjnego muszą być jak najwyższej jakości, bo uzyskany efekt jest od nich bezpośrednio zależny. 

Data dodania: 2020-10-20

Wyświetleń: 618

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do czego nadaje się chemia cynkowa i jak się z nią obchodzić?

Producent chemii cynkowej, na jakiego decydują się firmy działające z tego typu związkami, musi być sprawdzony i godny zaufania. Brak danego wyrobu chemicznego może spowodować wstrzymanie produkcji, a to przełoży się na trudne do odrobienia straty. Jednak do czego używane są takie związki jak chlorek cynku, topnik cynkowo-amonowy czy aktywny tlenek cynku i jak obchodzić się z odpadami, które są efektem ubocznym procesów z ich udziałem?

Metalizacja natryskowa cynkiem i cynkowanie ogniowe

Chemia cynkowa stosowana jest do zabezpieczania konstrukcji stalowych. Może to być przeprowadzane na różne sposoby. W wannach topnika bądź, jeśli konstrukcja jest za duża by zanurzyć ją w wannie, za pomocą procedury znanej jako metalizacja natryskowa cynkiem. Chlorek cynku w roztworze wodnym, który standardowo występuje w stężeniach 45%, 60% i 65%, służy do uzupełniania kąpieli topnika, przywracania w niej proporcji soli bądź jako element składowy nowej wanny z topnikiem. Topnik cynkowo-amonowy także jest używany do uzupełniania kąpieli topnika bądź zalania nowej wanny. Jest to mieszanina chlorku cynku i chlorku amonu w formie płynnej. Z kolei określony aktywny tlenek cynku można stosować jako korektor pH w wannie topnika. Dzięki zasadowemu odczynowi nie zaburza proporcji soli. Z kolei w stacjach regeneracji topnika może pełnić rolę substytu wody amoniakalnej. 

Przemysł gumowy, biogazownie i farmacja

Wspomniany wcześniej aktywny tlenek cynku bywa stosowany jako aktywatora wulkanizacji w przemyśle gumowym. Używa się go również przy głębokich wierceniach. Zdarza się, że służy do odsiarczania gazów w biogazowniach oraz oczyszczalniach ścieków. Oczywiście nie za wszystko odpowiada jeden związek, bo aktywny tlenek cynku może przyjąć różne postaci - w zależności od receptury. Z kolei proszek cynkowy jest produktem konsendacji oparów cynku i stosowany jest do wytwarzania farb czy w sektorze farmaceutycznym. Może być również używany jako pigment ochronny w powłokach przemysłowych. 

Odbiór odpadów cynkowych

Podczas wszystkich powyższych działań powstają odpady cynkowe, które trzeba w odpowiedni sposób zagospodarować, bowiem jest to warunkowane prawem krajowym i unijnym. Jako że należą one do grupy odpadów niebezpiecznych (ADR), to każda firma, która je produkuje, musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za logistykę ich zagospodarowania i utylizacji. Odbiór odpadów cynkowych przeprowadza się na trzech rodzajach odpadów:

  • Odpady cynkowe stałe: cynk twardy, popioły cynku, pył cynkowy,
  • Odpady płynne zawierające cynk: zużyte kwasy potrawienne, zużyty topnik cynkowo-amonowy,
  • Odpady pozostałe: pyły z filtra i inne.

By prawidłowo zagospodarować powyższe odpady, przedsiębiorstwo, które je wytwarza, musi je odpowiednio zgromadzić, a potem przy zachowaniu wszelkich norm i regulacji przekazać do transportu, który przekaże je do utylizacji. Choć prawo zakłada, że każda z firm mających do czynienia z produkcją odpadów niebezpiecznych, musi mieć osobę, która zajmie się ich zagospodarowaniem, to nie musi być to pracownik samego przedsiębiorstwa. Można te obowiązki delegować na zewnętrznego operatora, co często ma miejsce, bowiem istnieją firmy zewnętrzne, które świadczą usługi z tego zakresu i prowadzą profesjonalny odbiór odpadów cynkowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena