Gięcie rur stalowych jest najlepszym sposobem na zmianę kierunku prowadzenia bez konieczności stosowania dodatkowych łączników. Poprawnie wykonane nie osłabia ściany rury w stopniu wpływającym na wytrzymałość całej instalacji, ale przy każdej takiej operacji warto pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Data dodania: 2020-12-18

Wyświetleń: 654

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Gięcie rur: pułapki techniczne

Gięcie rur stalowych tworzy naprężenia w materiale

Gięcie rur stalowych pozwala co prawda tak zmienić przebieg instalacji, aby uniknąć tworzenia w niej zbyt mocno osłabionych punktów i stosowania zbyt dużej ilości łączników czy kolan, natomiast dla rury o dowolnej średnicy można wyznaczyć minimalny dopuszczalny promień gięcia. Jeśli nie zostanie on zachowany (rura będzie wyginana zbyt ciasno), wówczas w ściankach dojdzie do powstania zbyt dużych naprężeń. Nie zawsze będzie się to objawiało pęknięciem rury. Niekiedy na pierwszy rzut oka kształt zostanie zachowany, ale wytrzymałość na ciśnienie od wewnątrz zmniejszy się w istotny sposób i na przykład przy przemarzającej rurze wodociągowej takie gięcie będzie miejscem, w którym szybko dojdzie do pęknięcia.

Rura może się sfałdować od wewnątrz

To proces, który teoretycznie można przewidzieć, mając odpowiednią wyobraźnię. Próba zginania rury powoduje, że materiał wewnątrz musi „ułożyć się” ciaśniej, a to oznacza ryzyko powstania fałd. Nie tylko są one zagrożeniem dla integralności rury oraz jej wytrzymałości punktowej, ale także zaburzają przepływ cieczy. Jeśli rurą ma popłynąć woda wodociągowa, będzie istniało spore ryzyko, że w tych fałdach materiału relatywnie dojdzie do odłożenia kamienia kotłowego, co zaburzy jeszcze bardziej i tak już ograniczony przepływ.

Nie wszystko, co dobrze wygląda, jest prawidłowo wygięte

Gięcie rur stalowych można przeprowadzić na zimno lub na gorąco, przy czym wybór jednej z tych metod raczej nie jest dowolny. Po pierwsze – zasadniczo zalecaną metodą jest gięcie na gorąco. Dopuszczalne jest gięcie na zimno, jeśli średnica rury nie przekracza 28 mm. To też oczywiście nie jest wartość rzucona bezrefleksyjnie, tylko zmierzona i dobrana tak, aby odpowiadała realnym naprężeniom występującym w czasie procesu gięcia. Na zimno także gnie się rury stalowe szlachetne (kwasoodporne) i ze stali węglowej. W ich przypadku ogrzanie zaburza strukturę wewnętrzną i prowadzi do nadmiernego osłabienia materiału.

Jak ważna jest kontrola jakości?

Proces gięcia rur stalowych w teorii miał pozwolić na szybkie produkowanie serii identycznych produktów o zachowanych właściwościach technicznych i estetycznych. W praktyce natomiast należy na każdą pojedynczą operację gięcia spojrzeć tak, jakby była niezależna od pozostałych. Elementy robocze giętarki nie powinny się w widoczny sposób zużywać ani przesuwać, natomiast zawsze zakłada się możliwość powstania pewnych luzów, stąd konieczność przynajmniej wyrywkowej kontroli jakości.

Rzecz jasna nie chroni to w 100% przed wadliwymi rurami, natomiast pozwala do minimum ograniczyć straty. Kontrolę jakości często przeprowadza się na bieżąco, aby móc jeszcze zatrzymać proces gięcia nawet przed ukończeniem serii. W zależności od potrzeb kontrola jakości może obejmować fizyczne pomiary parametrów mierzalnych albo także dynamiczną kontrolę wytrzymałości w specjalistycznych maszynach kontrolnych rury jako jednostki lub jako elementu większego układu. Jest to istotne szczególnie przy długich seriach, do których produkcji na przykład używa się rur z różnych partii.

Profesjonalne gięcie rur? Wbrew pozorom o to niełatwo

Gięcie rur Kraków ankora.com.pl wydaje się jedną z najprostszych operacji obróbki. W praktyce – głównie przez zaniedbanie kontroli jakości przez mniej wiarygodnych wykonawców – cały czas zdarzają się przypadki rur, które po gięciu nie zachowują parametrów. Bez względu na to, czy do przygotowania jest długa, czy krótka partia, warto zlecić gięcie rur profesjonalnej firmie, w której jakość jest ważniejsza od atrakcyjnej ceny.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena