Chemikaliowce, to statki towarowe produkowane przez stocznie, których konstrukcja grodzi i zbiorników ładunkowych wykonywana jest ze różnorodnych stali gatunkowcych.

Data dodania: 2016-09-02

Wyświetleń: 1346

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Stocznie to zakłady produkcyjne liczące setki lat tradycji, w których konstruuje się różnorodne statki - Chemikaliowce, Kontenerowce, Statki Badawcze, kutry, statki pasażerskie jak również masowce, gazowce, tankowce i promy. 

Pisząc ten artykuł skupię się na konstrukcji chemikaliowców - czyli statków towarowych, przez które transportowane są liczne substancje chemiczne, odczynniki, toksyczne płyny, produkty rafinacji ropy naftowej, kwasów, olejów roślinnych, czy też tłuszczy zwierzęcych . Zwracając uwagę na środki i substancje chemiczne, przystosowane są również do przewożenia heksameylenodiaminy, n-pentanu, naftalenu, kwasu fosforowego czy dla przykładu n-pentanu. 

Przewóz takich substancji bez odpowiednich zezwoleń i spełnionych wymagań towarzystw klasyfikacyjnych jest praktycznie niemożliwy. Rozwiązaniem dla konstrukcji zbiorników chemikaliowców jest Stal Duplex, która jest jedną z odmian stali kwasoodpornych. Ze stali duplex produkowane są statki od ok. 25 lat jednak w niewielu stoczniach ze względu na wymagania spawalnicze - m.in. w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. "SSN". Zapotrzebowanie na tego typu okręty jest coraz większe, jednak zakres produkcji sięga zaledwie do kilku jednostek rocznie.

W licznych chemikaliowcach, ze stali duplex wykonuje się zbiorniki na odpady płynne, chemikalia, kwasy, odczynniki stosując gatunek UNS S31803. Zbiorniki w zależności od umieszczenia w Chemikaliowcu, wykonuje się z blach o grubościach przedziału 8,5 - 32mm. W strefie dna wewnętrznego zbiorniki wykonywane są z blach 13-17mm, na pokładzie z blach od 8,5-11mm, w przypadku grodzi wzdłużnych burtowych i koferdamowych stosuje się blachy duplex 9-14mm, grodzi poprzecznych falistych 11-32mm, a grodzi płaskich 8 - 16,5mm. Przykładem może być Chemikaliowiec produkcji SSN B588-III.

Opisywane zbiorniki środkowe i boczne wykonane są z myślą wypełnienia ich 20700m³ cieczy przy gęstości liczącej 1,85 t/m³ w temperaturze 70 stopni celsjusza. W przypadku zbiorników burtowych wartość wypełnienia liczy 29300m³, gęstości substancji 1,25 t/m³ przy tej samej temperaturze ładunku.

Przy budowie statków o wyporności poniżej 40000 DWT, zbiorniki ładunkowe przedzielone są grodziami falistymi. W konstrukcji można wyróżnić zbiorniki boczne z lewej i prawej burty, oraz zbiorniki środkowe. Zbiorniki kwasoodporne zewnętrzne są ograniczone dnem podwójnym, pokładem głównym, oraz grodziami burtowymi podwójnymi. Mniejsze zbiorniki przedziela się grodziami falistymi poziomymi i pionowymi. W końcu taka struktura chemikaliowca pozwala na stłumienie i wyrównanie licznych naprężeń, oraz pozwala na pełne wykorzystanie możliwości ładowniczych.

W przypadku Chemikaliowców o wyporności ponad 40000 DWT, owe statki posiadają wydzieloną sekcję środkową, oraz dwie sekcje burtowe, które dzielone są grodziami koferdamowymi.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena