Cięcie to proces obróbki plastycznej, polegający na oddzielaniu jednej części materiału od drugiej. Niniejszy artykuł przedstawia metody cięcia metalu oraz prezentuje fazy tego procesu.

Data dodania: 2010-02-17

Wyświetleń: 8976

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Cięcie to proces obróbki plastycznej, polegający na oddzielaniu jednej części materiału od drugiej.

Jeśli cięcie odbywa się po linii zamkniętej nazywamy je wykrawaniem. Jeśli elementem użytecznym dalej wykorzystywanym będzie cześć materiału, z której wykrojono fragmenty niepotrzebne proces nosi nazwę dziurkowania.

Proces cięcia można przeprowadzać na różne sposoby:

1. Cięcie przy użyciu prasy mimośrodowej PMS 16. Prasa mimośrodowa to urządzenie, które wykrawa za pomocą stempla. Przy pomocy korbowodu ruch obrotowy z koła zamachowego (napędzane za pośrednictwem sprzęgła i przekładni pasowej przez silnik) jest zamieniany na ruch posuwisto-zwrotny. Stempel tnie materiał nadając mu odpowiedni kształt za pomocą matrycy. W prasie mimośrodowej użytkownik może dokonywać pojedynczych cięć, jak również ustawić urządzenie aby pracowało ciągle, co stosuje się przy automatycznych podajnikach materiału. Istnieje także możliwość regulacji skoku prasy.

2. Cięcie przy użyciu mechanicznych nożyc gilotynowych NM 3x1250. Nożyce takie posiadają dwa, nierównoległe ostrza, z czego jedno jest ruchome. Ostrze ruchome przymocowane jest do belki nożowej umieszczonej w prowadnicach, natomiast ostrze nieruchome przymocowane jest do stołu. Operator urządzenia wkłada materiał przeznaczony do obróbki pomiędzy dwa ostrza, ustawia go odpowiednio korzystając ze szczeliny pozwalającej ustawić nakreśloną linię cięcia równo z ostrzem ruchomym, a następnie uruchamia silnik i wykonuje cięcie przy pomocy pedału. Pedał jest połączony ze sprzęgłem, które przekazuje moment obrotowy z silnika na korbowody, a te z kolei zamieniają ruch obrotowy na ruch posuwisto-zwrotny ostrza. Aby podczas cięcia materiał nie przemieścił się na chwilę przed obróbką jest od dociskany do stołu przy pomocy specjalnego dociskacza zintegrowanego z ostrzem. Ostrze ruchome nie jest zamocowane poziomo, tylko pod pewnym niewielkim kątem, co powoduje, że wchodzi ono w materiał stopniowo. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszona jest siła potrzebna do cięcia.

3. Cięcie przy użyciu nożyc krążkowych. Nożyce krążkowe posiadają dwa ostre krążki, które są elementami roboczymi w procesie cięcia. Napędzane mogą one być ręcznie bądź mechanicznie. Materiał wprowadzany jest pomiędzy oba krążki, a w wyniku ich obrotu następuje cięcie. Nożyce mają wbudowany dociskacz, dzięki któremu łatwe staje się wycinanie odpowiednich kształtów.

W procesie cięcia występują następujące fazy:

Faza odkształceń sprężystych - naprężenia są mniejsze od granicy sprężystości materiału, gdy siła przestanie działać na materiał odkształcenie znikną i materiał powróci do pierwotnej postaci. Jest to zakres stosowania prawa Hooka, odkształcenie jest proporcjonalne do naprężenia.

Faza odkształceń sprężysto - plastycznych - po przekroczeniu granicy sprężystości odkształcenia stają się co najmniej w pewnym stopniu trwałe.

Faza płynięcia - materiał ulega odkształceniom, nawet jeśli naprężenie się nie zwiększa.

Faza pękania - nie występuje zawsze. W fazie tej materiał ulega stopniowemu pękaniu.

Faza całkowitego oddzielanie wyciętego fragmentu od blachy.

Siłę potrzebną do cięcia określa się następującym wzorem:

F = l*g*Rt*k,

Gdzie: F - potrzebna siła, l - długość linii cięcia, g - grubość materiału, Rt - wytrzymałość na ścinanie, k - współczynnik od 1,1 do 1,25.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena