Najczęściej używane śruby ze stali nierdzewnych to śruby A2 - nazywane potocznie śrubami nierdzewnymi i A4 - nazywane śrubami kwasoodpornymi (wytworzono je do pracy we wrzącym kwasie siarkowym). Śruby ze stali martenzytycznych i ferrytycznych są rzadkością ale by w pełni wyjaśnić zagadnienie postanowiłem opisać także i owe.

Data dodania: 2009-08-27

Wyświetleń: 46399

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Oznaczenie materiału śrub ze stali nierdzewnych składa się z litery oznaczajacej rodzaj stali (A - austenityczne, C - martenzytyczne, F - ferrytyczne), cyfry wskazującej zakres składu chemicznego (np. A1) i 2 cyfr określających 0,1 wytrzymałości na rozciąganie w MPa (np. A2 -70 - wytrzymałość na rozciąganie 700MPa).

 Przykład:

A2-70 - śruba nierdzewna, klasa 70

A - stal austenityczna,

2  (a właściwie A2) - skład chemiczny w %: Cr - 15 do 20, Ni - 8 do 19,  C - 0,1, Si - 1, Mn - 2, P - 0,05,  Cu - 4, S - 0,03.

70 - wytrzymałość na rozciąganie 700 MPa

Materiał

Do produkcji elementów złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję używa się trzech rodzajów stali:

1. Austenityczne, wyróżniamy grupy stali: A1, A2, A3, A4, A5. Stale te nie mogą być hartowane i zwykle są niemagnetyczne. Gatunki stali rodzaju A do spęczania na zimno:

A2 - X 2 CrNi 18 10 E, X 5 CrNi 18 9 E, X 10 CrNi 18 9 E, X 5 CrNi 18 12 E, X 6 CrNi 18 16 E,

A3 - X 6 CrNiTi 18 10 E,

A4 - X 5 CrNiMo 17 12 2 E, X 2 CrNiMo 17 13 3 E, X 2 CrNiMoN 17 13 3 E

A5 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 E

2. Martenzytyczne, wyróżniamy grupy stali: C1, C4, C3. Mogą być one hartowane do najwyższego stopnia wytrzymałości i są magnetyczne. Gatunki stali rodzaju C do spęczania na zimno:

C1 - X 12 Cr 13 E

C3 - X 19 CrNi 16 2 E

3. Ferrytyczne, grupa F1. Stale te nie powinny być normalizowane i nie powinny być hartowane, są magnetyczne. Gatunki stali rodzaju F do spęczania na zimno:

F1 - X 3 Cr 17 E, X 6 CrMo 17 1 E, X 6 CrTi 12 E, X 6 CrNb 12 E

 Odporność chemiczna

Aby pokazac odporność chemiczną pokaże wpływ wybranych substancji na wyroby ze stali A2 i A4

  Gdzie  0, 1, 2, 3 stanowią umowne grupy odporności chemicznej

Klasy własności mechanicznych

Klasę własności mechanicznych oznaczamy dwoma cyframi, które określają 0,1 wytrzymałości na rozciąganie w MPa. Dla stali austenitycznych (A) wyróżniamy klasy 50, 70 i 80, dla  martenzytycznych (C) - klasy 50, 70, 80, 110, a dla  ferrytycznych (F) - klasy 45 i 60. Odpowiednio wytrzymałość na rozciąganie wynosi dla klasy 50 - 500 MPa, klasa 70 - 700 MPa itd.

 Nakrętki niskie są wykonywane w klasach: 025, 035, 040 - stal austenityczna  (A), 025, 035, 055 - stal martenzytyczna (C), 020, 030 - stal ferrytyczna (F).

 Zastosowanie

Najpopularnieszymi stalami nierdzewnymi są stale A2. Używane są do produkcji wyposażenia kuchennego i aparatury w przemyśle chemicznym. Nie powinno ich się stosować do kwasów nieutleniających i związków chloru (sól kuchena, woda morska, baseny). Znacznie większą odporność mają stale A4. Częściowo można je stosować w środowisku zawierającym chlor. Często stosowana jest w przemyśle celulozowym, spożywczym i okrętowym.

Poza typowymi śrubami nierdzewnymi produkowane są także śruby specjalne o innych rodzajach odporności - ze stali żarowytrzymałych, żaroodpornych i innych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena