Obligatoryjna wymiana kas fiskalnych na wersję online. Czy przewidziano wsparcie dla wymieniających?.

Data dodania: 2020-04-29

Wyświetleń: 435

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak dostać pieniądze?

Dobrze, zaczynamy.

Pierwsze i chyba najważniejsze jest to, że w ustawie wskazano iż ulga przysługuje podatnikom u których powstał obowiązek stosowania kasy fiskalnej i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach. W przypadku gdy działalność znajduje się w wykazie grup podatników podlegających wymianie kas wskazano graniczne daty, od których uznane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online. Dlaczego?, dlatego aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami.

Jest przepis wskazujący, że aby otrzymać ulgę za wymianę dotychczasowej kasy na kasę online, trzeba koniecznie spełnić dwa warunki:

1. Podatnik wykona obowiązek wymiany kas wynikającej z ustawy (zakupi i zafiskalizuje kasę online)

2. Podatnik rozpocznie ewidencję (sprzedaż) na kasach online najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy, czyli w terminach od których dana grupa podatników ma obowiązek stosować kasy online.

Dla przypomnienia :

- od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów - ten etap akcji już nami.

- od 1 lipca 2020 r. (przesunięty termin na 1 stycznia 2021 roku) - świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

- od 1 stycznia 2021 r. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Oczywiście padają tu terminy wynikające z ustawy. Nie ma komunikatu o przesunięciach związanych z epidemią.

Podsumowując, aby otrzymać ulgę bezwzględnie trzeba kasę online posiadać przed dniem "granicznym", a ewidencję czyli wystawianie paragonów rozpocząć w pierwszym dniu obowiązywania dla poszczególnych grup. Oznacza to, że na dzień pierwszego użycia kasy online, musi być ona kupiona, mieć wprowadzone kody i musi być zafiskalizowana. 

Dobrze, ale co z innymi osobami (podatnikami)

Możliwością uzyskania zwrotu za zakup kasy fiskalnej online (i tylko takiej), zostały objęte osoby które dobrowolnie rozpoczęły prowadzenie ewidencji i nie stosowały dotychczas kas lub drukarek fiskalnych. Czyli są to osoby rozpoczynające działalność, nie posiadały jeszcze urządzenia fiskalnego i nie znajdują się w  wykazie. Te osoby nie podlegają właściwie żadnemu terminowi (oczywiście oprócz samego terminu rozpoczęcia sprzedaży), więc mają większy komfort czasowy. Oczywiście jeśli chcą, bo nie muszą i zupełnie spokojnie mogą korzystać z kas elektronicznych, które są tańsze w zakupie.

Ile można mieć kas?

Tak naprawdę to ile się chce, jedyny warunek brzmi: aby skorzystać z ulgi na zakup kolejnych kas, podatnicy mają pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Czyli zakup pozostałych kas fiskalnych, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji/działalności jest możliwy i na te kasy będzie przysługiwała ulga (zawarte jest to w art. 111 ust.4), czyli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy pomocy pierwszej kasy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena