0głosów
0głosów dodatnich
0głosów ujemnych
229razy czytane
0przedrukowany
Copyright - zastrzeżona Licencja

Najważniejszym zasobem nowoczesnej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. To od ich kompetencji, wiedzy oraz zaangażowaniu zależy efektywność realizacji wszystkich procesów biznesowych. Dlatego tak istotna staje się spójna i przemyślana polityka szkoleniowa. 

Jak inwestować w kapitał ludzki, czyli czym jest polityka szkoleniowa

Dobrze zaplanowane inwestowanie w rozwój pracowników przekłada się na długofalowe zyski. Zobacz, jak to zrobić.

Jak zdefiniować politykę szkoleniową?

Polityka szkoleniowa może być zdefiniowana jako ogół działań, które są prowadzone, aby ustalić cele i kierunek rozwoju pracowniczego oraz jego przebieg w długofalowej perspektywie. Chodzi zatem o określenie:

  • jakie są obecne zasoby kompetencji i wiedzy pracowników,
  • jak mają się one do potrzeb organizacji,
  • jakie kompetencje pracowników i w jakim zakresie należy rozwinąć, aby firma mogła się rozwijać na konkurencyjnym rynku,
  • jak ma wyglądać ścieżka szkoleniowa pracowników na poszczególnych stanowiskach,
  • zakresu czasowego, w jakim zostaną zrealizowane założone cele,
  • narzędzi, jakie zostaną wykorzystane – czy będą to np. szkolenia otwarte, czy zamknięte, oraz jaka będzie ich tematyka,
  • środków finansowych przeznaczonych na ten cel – należy przy tym pamiętać, że budżet na szkolenia to bardzo dobra inwestycja w przyszłość firmy.

Jak stworzyć politykę szkoleniową?

Prace nad stworzeniem polityki oraz budżetu szkoleniowego warto przeprowadzić bardzo rzetelnie i bez pośpiechu. W procesie przygotowywania planu należy uwzględnić nie tylko potrzeby organizacji, ale również samych członków zespołu. Jest to istotne również z perspektywy motywacyjnej – pracownik powinien mieć poczucie, że jego zdanie jest ważne w procesie planowania zmian.

Warto również pamiętać, że dobrym rozwiązaniem – zwłaszcza w odniesieniu do pracowników na wyższych stanowiskach – jest przyznanie im budżetu szkoleniowego, który będą mogli wykorzystać na najbardziej interesujące ich konferencje czy kursy. Może on stanowić kilkanaście-kilkadziesiąt procent tego, ile wynosi cały budżet na szkolenia jednego członka zespołu.

Informacje o cenach szkoleń czy kursów z danej tematyki można uzyskać na wyspecjalizowanych serwisach szkoleniowych, takich jak https://eventis.pl, które zamieszczają oferty szkoleń kilkudziesięciu, a nawet kilkuset różnych organizatorów. Pozwala to znaleźć nie tylko ofertę atrakcyjną cenowo, ale też dobrze dopasowaną pod względem programu merytorycznego do naszych potrzeb.

Szkolenia otwarte czy zamknięte?

Zarówno szkolenia otwarte, jak i te zamknięte powinny się stać częścią polityki szkoleniowej firmy. Te pierwsze sprawdzają się doskonale, gdy pracownik potrzebuje uniwersalnych informacji – zarówno związanych ze specyfiką branży, jak i np. ze standardami obsługi klienta czy ważnymi dla organizacji zmianami w prawie. Te drugie spełniają swoją rolę głównie przy szlifowaniu konkretnych umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy dotyczącej produktów firmy czy obowiązującej w niej konkretnych procedur.

Licencja: Copyright - zastrzeżona