Leasing to inaczej mówiąc umowa cywilnoprawna, jaka zawierana jest pomiędzy leasingodawcą, a leasingobiorcą. Transakcja tego rodzaju podobna jest do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie korzystającemu, który w zamian za ustaloną w umowie opłatę, która zostaje wpłacana systematycznie (np. co miesiąc).

Data dodania: 2019-08-26

Wyświetleń: 560

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zmiany w leasingu od 2019 r

Nabywca takiej umowy i usługi podpisuje ją na określony czas i przez ten okres trwania ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Od wynajmu leasing różni się opłatą wstępną oraz prawem do wykupu za odgórnie ustaloną cenę. Po wygaśnięciu umowy, korzystający ma prawo do wykupu przedmiotu za wcześniej uzgodnioną kwotę. Wyróżnić można wiele rodzajów leasingu, w zależności od tego, co stanowi przedmiot leasingu oraz jak skonstruowana jest umowa. 

W wariancie finansowym przedmiot leasingu np. samochód wliczany jest do majątku. Oznacza to tyle, że jeżeli przedsiębiorca weźmie pojazd w ramach umowy cywilnoprawnej, to zobowiązany jest wpisać go do ewidencji jako środek trwały. Od tej pory do jego obowiązków należeć będzie także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i serwisowanie danej rzeczy. Leasingobiorca może stać się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to najczęściej automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, ponieważ całościowa kwota leasingu pokrywa wartość rzeczy, jaka została wzięta pod leasing. 

Czy leasing na przykład samochodu się opłaca? Umowa cywilnoprawna zawarta z firmą leasingową stanowić może bardzo korzystne rozwiązanie. W odróżnieniu od kredytu na samochód, procedura ta jest dość prosta, a proces podpisania dokumentów zająć może maksymalnie kilka dni. Z kolei po spłaceniu wszystkich rat i wykupie auta okazać się może, że jego ostateczna cena wyniosła niewiele więcej niż w przypadku kupna za gotówkę. Leasing jest też dobrym sposobem na optymalizację podatków oraz inwestycję w rozwój biznesu bez angażowania własnego kapitału. 

W 2019 roku wejść mają liczne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych. Nowelizacja może także znacznie zmienić sposób rozliczania wydatków na leasing pojazdów osobowych. Zmiany w leasingu od 2019 r. jakie odczują przedsiębiorcy to między innymi fakt, że niemożliwe już będzie zaliczanie całości wydatków na eksploatację pojazdów osobowych. Ograniczenie wydatków zostało zmniejszone do 75% w porównaniu do dotychczasowej kwoty, jaka została pobrana. Modyfikacją objęte zostaną również wydatki za używanie aut osobowych, czyli na przykład parking, paliwo oraz naprawy samochodu. Limitem leasingu operacyjnego w wysokości 150 tysięcy złotych objęte zostały  samochody spalinowe i hybrydowe, a kwotą 225 tysięcy złotych elektryczne pojazdy. 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dotychczas wykorzystywali lub wykorzystują w działalności samochody osobowe i używają ich do celów prywatnych, znacznie odczują wprowadzone od 2019 roku zmiany. Od 1 stycznia każdy właściciel środka trwałego w postaci pojazdu, zobowiązany będzie zaliczać w koszty jedynie 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych, a to oznacza znaczny wzrost podstawy do opodatkowania. W kwestii ustalenia grona osób, które mogły zyskać w związku z nowelizacją ustawy są przedsiębiorcy, którzy posiadają lub wezmą kredyt na samochód droższy niż około 86 tysięcy złotych, lecz tańszy niż 150 tysięcy złotych. Spowodowane jest to tym, że podniesiony zostanie limit amortyzacji pojazdów osobowych. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena