Wielu z Państwa zadaje nam pytanie czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca ma możliwość rozliczania się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Data dodania: 2017-01-17

Wyświetleń: 652

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Księgowość w spółkach z o.o.

Odpowiadając na to pytanie, musimy napisać, iż spółka z o.o. nie ma takiej możliwości, aby rozliczać się na podstawie PKPiR. Opcja taka występuje jedynie w przypadku podmiotów takich, jak:

- osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, a prowadzone są przez osoby fizyczne,

- osoby, które wykonują działalność w oparciu o umowy agencyjne, a także umowy na warunkach zlecenia, które zostały określone odrębnymi przepisami,

- osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, jak również osoby, które zgłosiły zamiar prowadzenia owych ksiąg,

- osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Z kolei w przypadku, jakim jest księgowość w spółkach z o.o. występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, które potocznie nazywane są pełną rachunkowością, co sprawia, iż księgowość w spółkach z o.o.  musi zostać rozliczana w ścisłym oparciu o obowiązującą Ustawę o rachunkowości.

Warto pamiętać, iż po zakończeniu każdego roku obrotowego, występuje obowiązek prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego, które należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejestrowym, na które składa się:

- rachunek zysków i strat,

- bilans,

- informacja dodatkowa.

Część obowiązków związanych z księgowością w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością leży po stronie przedsiębiorcy. Do obowiązków tych zalicza się właśnie prowadzenie raportu kasowego odzwierciedlającego stan gotówki w firmie. Każda z dokonywanych płatności musi być regulowana z pieniędzy spółki. Bardzo istotne jest to, iż w sytuacji, gdyby na koncie spółki nie było żadnych pieniędzy, wówczas przedsiębiorca nie może zapłacić z własnej kieszeni, aczkolwiek ma możliwość udzielenia swojej firmie pożyczki na podstawie tzw. umowy pożyczki.

Sporą zaletą tego, iż spółka z o.o. musi rozliczać się w oparciu o przepisy regulujące pełną księgowość, jest opcja umożliwiająca opracowanie przez przedsiębiorcę własnego zakładowego planu kont, co z kolei umożliwia na podstawie ksiąg rachunkowych wyliczenie kwoty dochodu do opodatkowania. Wspomniany wcześniej plan kont pozwala przedsiębiorcy uzyskać bardzo szczegółowe dane na temat różnorodnych wartości, które wiążą się z prowadzoną działalnością firmy. W zależności od tego, jak bardzo szczegółowych danych potrzebuje przedsiębiorca, tak bardzo złożony tworzy się plan kont.

Podsumowując – prowadzenie ksiąg handlowych daje przedsiębiorcy szansę dostępu do nieograniczonej ilości informacji w różnych przekrojach prowadzonej działalności. Z kolei w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o którą Państwo często pytacie, możliwości te są znacznie ograniczone.

Licencja: Creative Commons