Prawo podatkowe jest z konieczności zbiorem zasad o bardzo abstrakcyjnym charakterze. Nie można wszak na etapie tworzenia kodeksu przewidzieć wszystkich sytuacji i wariantów. To jednak tworzy pewną dowolność interpretacyjną, która nie jest pożądana. Jej usunięciem zajmuje się instytucja indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Data dodania: 2016-02-17

Wyświetleń: 906

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest indywidualna interpretacja prawa podatkowego?

Jest to szczególny dokument: wydawany w imieniu Ministra Finansów przez organ podatkowy. W istocie jest to pytanie o wykładnię przepisów w stosunku do konkretnego podmiotu oraz jego sytuacji. Co ważne, taka interpretacja może dotyczyć kwestii bieżących lub przyszłych, co oznacza, że z wnioskiem o przygotowanie interpretacji można (a nawet, jak mówią doradcy podatkowi, w miarę możliwości należy) zgłosić się przed wystąpieniem określonych okoliczności.

Kto przygotowuje wniosek o udzielenie interpretacji?

Wnioskować o przygotowanie interpretacji może każdy. W praktyce jednak zajmuje się tym najczęściej doradca podatkowy, który poprzez interpretację indywidualną szuka nie tylko korzystnych rozwiązań aktualnych problemów podatnika ale ci również stara się stworzyć optymalne rozwiązania na przyszłość. Dla samego wniosku nie ma to jednak znaczenia – formularze są dokładnie te same, wysokość opłat też. Warto jednak zaufać profesjonalistom z jednego podstawowego powodu: wniosek musi zawierać dokładny opis stanu faktycznego, co oznacza, że trzeba wiedzieć, jakie informacje mogą być dla organu podatkowego przydatne w formułowaniu interpretacji. Konieczne jest również zaprezentowanie własnej oceny prawnej, co do łatwych czynności już nie należy. Co zrobić jednak w sytuacji, gdy nie możemy osobiście skorzystać z usług specjalisty? Z pomocą przyjdzie doradca podatkowy online, z którym kontakt, w tym wymian dokumentów, odbywa się poprzez środki komunikacji elektronicznej.    

Po co wnioskować o interpretację indywidualną?

Przede wszystkim warto pamiętać, że to stosunkowo tani sposób uzyskania jasnej i czytelnej wykładni przepisów. Po drugie, interpretacja indywidualna pozwala ostatecznie rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania odpowiednich przepisów, a nawet gdyby okazało się, że w przyszłości interpretacja zostanie zmieniona lub podważona, to jest ona zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy, ponieważ zastosowanie się do interpretacji nie może rodzic negatywnych skutków prawnych nawet po tym, jak zostanie ona zakwestionowana. Można więc mówić o dwóch zastosowaniach indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Po pierwsze pozwalają one zrozumieć niejasny przepis, aby uniknąć popełnienia błędu, a po drugie ułatwiają poruszanie się w obszarach niezbyt ściśle uregulowanych, stanowiąc zabezpieczenie dla działań podjętych przez przedsiębiorcę. Warunek jest jednak jeden – interpretacja musi dotyczyć konkretnego przypadku (nie jest to już zapis abstrakcyjny), więc należy w poprawny sposób przygotować wniosek, gdyż niepełny lub błędny, spowoduje wydanie interpretacji innej sytuacji niż ta, w której znajduje się wnioskujący, a więc tym samym interpretacja nie będzie miała już mocy obowiązującej, a przynajmniej jej moc znacznie osłabnie (nie jest to forma prawa stanowionego – raczej objaśnienia konkretnego przypadku, więc choć można się na indywidualne interpretacje powoływać również w innych kwestiach, zwykle tam nie mają one tak dużego znaczenia).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena