0 głosów

Współczesny rynek pracy jest dynamiczny, dostosowanie się do zmian staje się koniecznością. Nauka nie kończy się w młodości, ale powinna trwać całe życie. Jeden zawód może nie być już wystarczający, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Jedną z propozycji jest skorzystanie z kursu na operatora wózków widłowych.

Img

Dzisiejsza gospodarka oparta jest przede wszystkim na logistyce, gdyż wiele z oferowanych w sklepach towarów pochodzi z różnych części świata. Z tego też powodu istotne stały się zawody związane z przepływem dóbr. Jednym z takich zawodów jest operator wózka widłowego. Bardzo wiele osób skorzystało w ostatnich latach z kursów kończących się egzaminem poświadczającym uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami.

Rozpoczęcie kursu na operatora wózków widłowych nie jest procesem skomplikowanym. Wymagania stawiane przez prawo w tym zakresie nie są zbytnio restrykcyjne. Osoba chcąca zdobyć uprawnienia do obsługi takich pojazdów musi być pełnoletnia i posiadać zaświadczenie lekarskie, poświadczające brak przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. Ośrodków oferujących kursy nauki jazdy wózkami widłowymi jest obecnie bardzo wiele, bez większego wysiłku można znaleźć wolne miejsce. Bardzo często takie kursy są również dofinansowywane ze środków unijnych, wszystko zazwyczaj zależy od aktualnej sytuacji zawodowej osoby chcącej zdobyć takie uprawnienia. Największe szanse mają osoby bezrobotne lub takie, które już są zatrudnione w magazynach i chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Koszty takiego kursu nie są zbyt wysokie i wahają się między 300 a 500 zł.

Sam kurs nie trwa długo, zazwyczaj około tygodnia i kończy się egzaminem. Niektóre z ośrodków szkoleniowych mają uprawnienia do wydawania certyfikatów, w innych nie ma takiej możliwości i egzamin należy zdać w państwowym ośrodku szkoleniowym. Niezależnie od miejsca zdawania, w przypadku bezproblemowego przejścia przez egzamin świeżo upieczony operator wózka widłowego może liczyć na wydanie certyfikatu mającego ważność na terenie całej Unii Europejskiej, bardzo często otrzymuje się również kopie tego dokumentu w języku angielskim i niemieckim, co jest szczególnie korzystne w przypadku osób chcących szukać pracy w tym zawodzie poza granicami Polski.

Kurs na operatora wózków widłowych to przede wszystkim szansa na lepiej płatną pracę lub zmianę dotychczasowego zawodu. Jego zdobycie nie jest ani kosztowne ani też czasochłonne, dlatego też warto rozważyć zdobycie tego rodzaju kwalifikacji. Ciągły rozwój jest dziś podstawą sukcesu na rynku pracy.

Licencja: Creative Commons