Stosowanie się do zasad higieny w gabinecie stomatologicznym to gwarancja bezpieczeństwa zdrowia zarówno pacjentów, jak i lekarzy oraz personelu.

Data dodania: 2015-07-23

Wyświetleń: 1714

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bezpieczeństwo w gabinetach stomatologicznych


Gabinet stomatologiczny jest miejscem, w którym obywają się mniej lub bardziej inwazyjne zabiegi, które powodują w większym lub mniejszym stopniu przerwanie błony śluzowej oraz kontakt z narzędziami, stykającymi się z nieosłoniętymi tkankami miękkimi i twardymi. Z tego powodu, każda zgłaszająca się do stomatologa osoba powinna mieć pewność bezwzględnego bezpieczeństwa oraz ochrony przed drobnoustrojami.

Co może zagrażać

Ze względu na pochodzenie oraz drogi przenoszenia, w gabinecie stomatologicznym można znaleźć wiele drobnoustrojów, które charakteryzują się różnym poziomem zagrożenia. I tak na przykład: poprzez kontakt z zakażoną krwią można zarazić się wirusami zapalenia wątroby HBV i HCV, droga powietrzno-kropelkową to sposób na zakażenie prątkami gruźlicy lub grypą. Z kolei poprzez błonę śluzową może wniknąć wirus opryszczki lub bakterie z grupy gronkowca.

Ze względu na to, że pacjenci nie zawsze przyznają się do posiadanych chorób, również personel gabinetu stomatologicznego jest narażony na częsty kontakt z bakteriami. Z tego powodu naczelną regułą postępowania w takich miejscach jest przestrzeganie zasad higieny. Z kolei ich nieprzestrzeganie jest groźne nie tylko dla pracowników, ale także dla kolejnych pacjentów.

Jak unikać zakażeń w gabinecie stomatologicznym

Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa potrzebne jest ustanowienie zasad postępowania. Procedury powinny stanowić jednoznaczne standardy postępowania, obowiązujące na wszystkich etapach wykonywania pracy. Procedury kierowane powinny być zarówno do personelu medycznego, jaki pomocniczego. Wszyscy oni muszą te zasady znać i stosować się do nich.

Dobrym pomysłem jest pozwolenie pracownikom posiadającym największy staż i doświadczenie na opracowanie procedur zachowania higieny. Jest to o tyle ważne, że mają oni nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, aktualizowaną na podstawie literatury, kursów oraz konferencji.

Zasady postępowania powinny dotyczyć wszystkich aspektów związanych z pracą stomatologa i personel pomocniczego. Przede wszystkim tyczy się to prawidłowej higieny rąk, odpowiedniego ich mycia oraz dezynfekcji oraz zachowania czystości otaczających powierzchni: ścian, podłóg, foteli, leżanek. Podobna sytuacja powinna obowiązywać w przypadku elementów wyposażenia podatnych na skażenie materiałem organicznym, na przykład krwią lub śliną, oraz odpowiedniego mycia i dezynfekcji narzędzi. Materiały jednorazowego użytku znajdziemy w sklepie internetowym dentaltree.pl.

Dzięki starannie przygotowanym procedurom przestrzegania higieny w gabinecie stomatologicznym, wzrasta stopień ochrony epidemiologicznej zarówno wśród personelu medycznego, jak i pacjentów.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena