Rolnictwo nie mogłoby się rozwijać bez mechanizacji i automatyzacji pewnych procesów. Ułatwiają to nowoczesne urządzenia i maszyny, takie jak kombajny, traktory, ciągniki, maszyny do przetwarzania zbiorów,  a także np. silosy.

Data dodania: 2015-06-20

Wyświetleń: 1107

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rolnictwo stanowi istotny element gospodarki, mający odzwierciedlenie we wskaźniku PKB (Produkt Krajowy Brutto). Polska posiada mocno zróżnicowaną branżę rolniczą, zarówno jeśli chodzi o stopień rozwoju i zaawansowania, jak i wielkość czy kierunki produkcji. Jednak to, co można stwierdzić z całą pewnością, to pozytywne zmiany, które obserwujemy na tym obszarze, odkąd Polska znalazła się w Unii Europejskiej.

Akcesja do UE zdecydowanie przyczyniła się do unowocześnienia polskiego rolnictwa oraz poprawienia sytuacji ekonomicznej polskich producentów produktów rolno-spożywczych. Dopłaty bezpośrednie i wejście na jednolity unijny rynek okazało się szansą, którą polskie rolnictwo bardzo dobrze wykorzystało, mimo poważnych obaw wielu rolników. Obawy związane były głównie z koniecznością dostosowania się do europejskich wymogów, standardów i norm, co musiało pociągnąć za sobą wzrost nakładów na produkcję rolniczą, ale trud się opłacił. Dziś polskie produkty rolno-spożywcze podbijają rynek europejski, stanowiąc realną konkurencję dla produktów z innych krajów. Możemy powiedzieć, że nasz kraj jest ważnym producentem rolnym w Europie.

Aby osiągną ten efekt potrzebna była i nadal jest modernizacja i dalsza restrukturyzacja, która pozwala rozwijać produkcję i pozyskiwać dzięki temu nowe rynki. Rozwój zapewniają oczywiście nowoczesne maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ułatwiające codzienne funkcjonowanie wielu dziedzin rolnictwa. Wśród nich znajdują się na przykład tzw. silosy.

Silosy zbożowe służą do przechowywania nasion zbóż, które są  w nich bezpiecznie magazynowane, bez uszczerbku na jakości produktu, natomiast do magazynowania pasz i otrębów przeznaczone są silosy paszowe. Silosy w zależności od przeznaczenia mogą być wykonane z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej, z włókna szklanego. Można w nich przechowywać także inne produkty, takie jak np. mąka czy materiały płynne. Dzięki silosom żadne zboża ani pasze czy materiały do produkcji makaronów itp. nie ulegną zniszczeniu czy zmarnowaniu, a konsumenci mogą cieszyć się z dobrych jakościowo produktów polskiego rolnictwa.

Polskie rolnictwo wymaga dalszej modernizacji, jednak już dziś możemy powiedzieć, że wejście do Unii Europejskiej opłaciło się polskim rolnikom. Świadczą o tym m.in. rosnące wskaźniki eksportu. Powiększająca się obecność naszych produktów na wymagającym europejskim rynku wynika z ich dobrej jakości i konkurencyjności. Nie mamy więc na co narzekać.

Licencja: Creative Commons