Które podmioty mają wybór, a które obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czym różni się to od prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów? Odpowiedź na te i inne pytania poniżej.

Data dodania: 2019-10-29

Wyświetleń: 387

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Księgi rachunkowe vs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwanych również handlowymi)jest obowiązkiem m.in. spółek handlowych, a także spółek osobowych z zyskiem w poprzednim roku obrotowym przekraczającym 2 mln euro. Oprócz tego rozliczanie za pomocą ksiąg rachunkowych muszą realizować także jednostki samorządu terytorialnego, banki i przedstawicielstwa zagranicznych firm działające w naszym kraju. Pozostałe podmioty mogą na własne życzenie prowadzić księgi, wybierając właśnie ten sposób rozliczeń.

Do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są z kolei osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki jawne, partnerskie oraz cywilne, które w poprzednim roku obrotowym uzyskały przychód mniejszy niż 2 mln euro.

Co zawierają księgi rachunkowe i jak należy je prowadzić?

Księgi handlowe w sposób chronologiczny dokumentują operacje gospodarcze. Wskazują saldo i obroty generowane przez firmę, a także aktywa, pasywa. Nieprowadzenie ksiąg przez podmioty do tego zobowiązane może zostać uznane za przestępstwo skarbowe, a przedsiębiorcy ukarany grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności.

Rzetelność to najważniejszy atrybut osoby prowadzącej księgi rachunkowe. Trzeba to robić solidnie i skrupulatnie – a więc chronologicznie i na bieżąco, a same księgi trzeba przechowywać przez pół dekady.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR to znacznie prostszy sposób rozliczeń w stosunku do ksiąg rachunkowych. Wprawdzie tu również trzeba uwzględnić wykonane operacje gospodarcze, przychody, wydatki, wynagrodzenia, to jednak zadanie to jest o wiele mniej skomplikowane.  Nie jest konieczne tworzenie osobnych zbiorów, wystarczy skrupulatne wypełnienie 17 kolumn.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością zatrudnienia księgowego lub też zlecenia tej pracy specjalistom z biura rachunkowego. Natomiast Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów przedsiębiorcy mogą prowadzić samodzielnie, jeśli tylko posiadają odpowiedni program księgowy i potrafią właściwie z niego korzystać.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena