0
głosów
- +

Jak sprawnie zamknąć konto bankowe? artykuł jest promowany

Autor:

Aktualizacja: 16.02.2015


Kategoria: Finanse i Ekonomia / Finanse


Artykuł
 • 0 głosów dodatnich
 • 0 głosów ujemnych
 • 1224 razy czytane
 • 3 przedrukowany
 • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
 • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
Jak sprawnie zamknąć konto bankowe?

Nie widzisz końca podwyżek za konto? Znalazłeś/ aś tańszą ofertę? Mówisz, dość przepłacania! Irytuje Cię nieprofesjonalna obsługa banku? Stwierdzasz kategorycznie – zamykam rachunek! Zobacz jak to zrobić z głową. 


Raz założone konto bankowe nie musi nam towarzyszyć przez całe życie. W każdej chwili możemy wypowiedzieć umowę rachunku bankowego, co de facto oznacza likwidację konta. Nie następuje to jednak od razu. Po złożeniu dyspozycji odnośnie zamknięcia konta (wypowiedzenie umowy rachunku bankowego), musimy przeczekać okres wypowiedzenia. Okresy te są różne w zależności od postanowień umowy/ regulaminu danego banku. Najkrótszy okres wypowiedzenia to 14 dni, standardowy to 30 dni, a dłuższy niż miesiąc to rzadkość.

Kiedy warto zlikwidować konto bankowe?

Powodów likwidacji konta bankowego jest mnóstwo. Oto najczęstsze z nich, w ujęciu ogólnym i szczegółowym:

 • konto bankowe jest nam zbędne, gdyż nie korzystamy z niego,
 • znaczny wzrost kosztów utrzymania rachunku (planowane podwyżki, wprowadzone podwyżki),
 • korzystniejsze oferty kont na rynku,
 • konto nie posiada funkcjonalności na których nam zależy (wielość kanałów dostępu, wygląd interfejsu transakcyjnego, ekspresowe przelewy internetowe, dostęp do dodatkowych produktów z panelu konta),
 • zła obsługa klienta ze strony banku,
 • ubiegaliśmy się o konto z debetem (linią kredytową, kredytem odnawialnym), ale nie udało się nam uzyskać debetu w ogóle bądź w akceptowalnej wysokości,
 • potrzebne nam inne konto do spłaty kredytu (np. hipotecznego), dzięki temu uzyskamy lepsze warunki kredytowania,
 • chcemy otworzyć konto wspólne (dla małżeństwa, partnerów),
 • skończyła się promocja preferencyjnych warunków konta (bezpłatne) i bank zaczyna żądać dodatkowych opłat,
 • zakładamy firmę i rezygnujemy z konta osobistego na rzecz firmowego,
 • znaleźliśmy wartościową promocję innego banku.

Gdzie znajdę informacje na temat zamykania konta?

Procedura zamykania konta bankowego jest szczegółowo uregulowana w umowie otwarcia rachunku i/lub regulaminie prowadzenia rachunków. Zatem należy przejrzeć umowę, a niekiedy zapoznać się z treścią regulaminu. Ewentualnie możemy poszukać informacji na ten temat na stronie internetowej danego banku. Z tego co zauważyłem znaczna część banków udostępnia takie informacje. Choć należy pamiętać, że wiążące są dla nas jedynie informacje zawarte w umowie (regulaminie). Informacje zawarte na stronie mają bardziej funkcję informacyjną i nie zawsze pokrywają się z zapisami umów/ regulaminów. W razie pytań, wątpliwości można też skontaktować się z infolinią banku.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy rachunku bankowego?

W szczególności następujące informacje:

 • datę sporządzenia,
 • oznaczenie posiadacza rachunku (imię/ imiona, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon, e-mail)
 • oznaczenie banku (nazwa, adres siedziby głównej lub oddziału),
 • oznaczenie rachunku (numer konta bankowego, numer klienta, nr umowy do rachunku),
 • treść wypowiedzenia ("Niniejszym wypowiadam umowę rachunku bankowego ........... zawartą dnia ...................... na czas ............... za zachowaniem ..................... okresu wypowiedzenia"). Jeśli nie znamy okresu wypowiedzenia i nie chce nam się szukać w umowie/ regulaminie, to najprościej jest dodać zapis "z zachowaniem umownego/ regulaminowego okresu wypowiedzenia",
 • zakres wypowiedzenia – określ co wypowiadasz (wypowiedzenie umowy ramowej w całości lub części, wypowiedzenie niektórych rachunków,  wypowiedzenie jednego rachunku). Sprawa dotyczy osób, które posiadają w danym banku więcej niż jeden rachunek lub korzystają z dodatkowych produktów bankowych,
 • konto do zwrotu środków (nazwa posiadacza konta, nr rachunku, bank) – na które mają zostać przelane środki z konta zamykanego,
 • żądanie zaprzestania przetwarzania przez bank naszych danych osobowych ("Ze skutkiem natychmiastowym cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług bankowych oraz w celach marketingowych. Ponadto, cofam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom współpracującym z bankiem oraz przetwarzanie przez nich tych danych"). Jest to o tyle ważne, że pozwoli nam uniknąć niechcianych telefonów, maili, listów tradycyjnych, ulotek ze strony banku oraz podmiotów z nim współpracujących,
 • wniosek o aktualizację danych w BIK ("Wnoszę o bezzwłoczną aktualizację moich danych w BIK"). Dotyczy osób, które spłacały kredyty, pożyczki lub miały inne zobowiązania względem banku,
 • własnoręczny podpis.

Jaką drogę wybrać przy likwidacji konta bankowego?

Osobiste stawiennictwo w banku

Udajemy się do banku i wyrażamy swoją wolę, co do zamknięcia rachunku bankowego. Pracownik banku zweryfikuje naszą tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) i przedłoży nam do wypełnienia/ podpisu wypowiedzenie umowy rachunku bankowego. Część banków stosuje własne formularze w tym zakresie.

List polecony

Wypowiedzenie umowy wolno też wysłać listem poleconym. Jest to dogodne rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nie mają w najbliższej okolicy oddziału/ placówki banku. W tej sytuacji pobieramy wzór wypowiedzenia ze strony banku (jeśli jest) lub sporządzamy standardowe wypowiedzenie samodzielnie (ewentualnie znajdujemy w Internecie). Wypełniamy druk wypowiedzenia i opatrujemy własnoręcznym podpisem oraz załączamy ksero dowodu osobistego. Dalej – wysyłamy listem poleconym (zwykłym lub priorytetem) bądź listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Istotne jest, żeby zachować potwierdzenie nadania listu oraz potwierdzenie odbioru w przypadku drugiej wersji.

Na tym tle mogą pojawić się następujące problemy. Nasza dyspozycja może być wolniej realizowana niż przy osobistej wizycie w banku, kiedy to z miejsca bank wciela w życie procedurę likwidacji konta. Nagminnym zjawiskiem jest również podważanie przez bank zgodności podpisu (wzór podpisu) uczynionego na umowie o otwarcie konta z tym, jakim sygnowaliśmy wypowiedzenie. Aby uniknąć tego problemu, warto przyjrzeć się, jaki podpis składaliśmy na umowie zawiązującej rachunek bankowy.

Inne sposoby

Złożenie dyspozycji odnośnie likwidacji konta przez Internet (z panelu konta) lub telefon. Jednak mało kiedy załatwia to sprawę. W większości przypadków będziemy musieli odwiedzić bank lub wysłać wypowiedzenie pocztą tradycyjną.

Uważaj na okres ochronny

Zamykanie rachunku bankowego, w krótkim okresie od jego otwarcia, jest trochę ryzykowne. Banki mogą nałożyć na nas karę pieniężną za przedwczesne rozwiązanie umowy. Szczegółowe informacje na temat dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej likwidacji konta znajdziesz w umowie lub w regulaminie. Temat ten dotyczy głównie kont, które zostały otwarte na preferencyjnych warunkach (np. niższe opłaty niż w standardzie) bądź w promocji (zwłaszcza, jeśli za założenie konta otrzymaliśmy bonus pieniężny lub rzeczowy). Lepiej to dokładnie sprawdzić, żeby uniknąć przykrej niespodzianki. Można też zasięgnąć informacji u pracownika banku.

Przed likwidacją konta

Spłać wszystkie zobowiązania wobec banku (kredyty, debety itp.). Przed złożeniem rezygnacji, wypłać wszystkie pieniądze z konta (przelewem lub w kasie banku). Jeśli wypłacasz przelewem na rachunek w innym banku, to uwzględnij ewentualny koszt przelewu. Zostaw na koncie tylko kwotę potrzebną do pokrycia kosztu prowadzenia konta w okresie wypowiedzenia (np. miesięczna opłata za korzystanie z rachunku w kwocie 5,00 zł). Dlaczego jest to tak ważne? Albowiem, zdarzają się przypadki, że po złożeniu woli rezygnacji z konta, bank blokuje dostęp do niego.

Po likwidacji konta

Weź pisemne potwierdzenie tego, że konto zostało zlikwidowane. Bank powinien Ci wydać zaświadczenie na tę okoliczność. Czasami może to się wiązać z opłatą, jednak może nas uchronić od pewnych nieprzyjemnych konsekwencji. O co chodzi? Wprawdzie sporadycznie, ale zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo skutecznego wypowiedzenia umowy przez klienta, konto nie zostaje faktycznie zamknięte i nadal naliczane są opłaty i odsetki karne. Na ogół jest to błąd człowieka lub systemu. Po dłuższym czasie były klient banku, może dostać wezwanie do zapłaty i to na niemałą sumkę. Mając takie zaświadczenie możemy obronić się przed roszczeniami banku.

Niezmiernie ważne jest dokonanie aktualizacji informacji o koncie bankowym w kontaktach z urzędami (urząd skarbowy, ZUS, inne organy podatkowe) oraz podmiotami prywatnymi (pracodawcy, kontrahenci). Zaniedbanie tych czynności może skutkować tym, że upłynie sporo wody w Wiśle, zanim odzyskamy swoje pieniądze, a w skrajnych przypadkach możemy je stracić.

Kiedy mogę liczyć na pomoc innego banku?

Jest to dość nowa usługa na rynku bankowym. Zakładając konto w nowym banku, możemy zlecić temu bankowi, zamknięcie konta w starym banku. Z punktu wiedzenia prawa, odbywa się to na zasadzie upoważnienia do dokonania określonej czynności (pełnomocnictwo szczególne). My mamy problem z głowy, gdyż nowy bank załatwi za nas wszystkie formalności. Co więcej, możemy się spodziewać, iż zamknięcie konta pójdzie sprawniej, gdyż pracownicy banku są bardziej "obiegani" w tych sprawach, mniej podatni na manipulacje ze strony starego banku i budzą pewien respekt.

Inna zaletą takiego rozwiązania jest to, że nowy bank może zaliczyć historię poprzedniego rachunku bankowego na poczet nowego rachunku. Dzięki temu łatwiej dostaniemy, debet, kredyt, kartę kredytową etc.

Drogi Kliencie, nie uciekaj!

Musimy przygotować się na to, że bank za wszelką cenę, będzie chciał nas zatrzymać. "U konkurencji jest to samo", "wszędzie są podwyżki" itp. Musimy uodpornić się na takie teksty. Bank może również zaproponować zmianę warunków umowy na korzystniejsze (np. niższe opłaty). Wtedy warto przeanalizować na spokojnie nową ofertę, najlepiej w domu, zestawiając ją na przykład z ofertami konkurencji. O ile będzie co najmniej atrakcyjna jak u konkurencji, to możemy z niej skorzystać.

Co dalej...

Jeśli skutecznie udało Ci się zamknąć konto bankowe, to warto się rozejrzeć za innym kontem. Chyba że masz już takie konto lub całkowicie rezygnujesz z usług banków. To drugie uważam za najmniej prawdopodobne, bo w dzisiejszych czasach bez konta bankowego jest naprawdę trudno funkcjonować. Polecam Ci artykuł "Jak mądrze wybrać konto bankowe?" mojego skromnego autorstwa


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij