W starożytności powstała znaczna część przyrządów i metod, które wykorzystujemy do dzisiaj. Jednym z praktyczniejszych wynalazków okazał się system metryczny i wyznaczanie masy ważonych przedmiotów.

Data dodania: 2014-06-28

Wyświetleń: 1254

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Waga – wyznacznik masy i sprawiedliwości

Współcześnie na założeniach starożytności konstruujemy różne wagi, zaczynając od wag platformowych, a kończąc na tych wykorzystywanych w domu.

Wagi stanowią istotny element zarówno w handlu, przemyśle, jak i w domach. Aczkolwiek są one także symbolem sprawiedliwości. Kolebką rozwoju handlu i wag stał się starożytny Egipt i Mezopotamia, istniejące 4tys. lat p.n.e.. Rozwój handlu w tym okresie znacząco wpłynął na rozpowszechnienie się wymian handlowych, a co się z tym wiąże, także i wag. Powodem tego było przede wszystkim usytuowanie miast w rejonie
Nilu i Tygrysu, które miały doskonałe warunki do rozwoju handlu wodnego i lądowego. W związku z tym niezwykle ważne stało się zdefiniowanie jednostki przetargowej oraz obliczenie ilości, jakości i wagi towaru oraz produktów handlowych. Pierwowzorem była wymiana barterowa, czyli towar za towar. Jednakże z czasem stała się ona niewystarczająca, a wielu kupców miało poczucie niesprawiedliwości. Dodatkowym utrudnieniem było wprowadzenie na rynek drogocennych kruszców, które wymagały dokładniej sprecyzowanych rozliczeń. W związku z tym zaczęto operować masą towarów, którą podstawiano do adekwatnego wzorca. Można więc stwierdzić, że to przedsięwzięcie stało się początkiem powstania wag prostodźwigowych. One także były pierwowzorem, na podstawie którego powstały wagi szalkowe i współczesne wagi platformowe i hakowe. Dawniej towary przenoszono za pomocą bambusowego lub drewnianego kija. Na jego końcach zawieszano towar, a całość układano na ramionach. W ten sposób starożytni inżynierowie skonstruowali pierwsze narzędzie określające wagę i masę towarów handlowych. Takie zastosowanie wagi w handlu praktykujemy do dzisiaj. Wprawdzie wszystkie urządzenia ulegają modernizacją i ulepszeniom. Dzisiejsze wynalazki są dużo bardziej precyzyjne i wymagają mniej ingerencji człowieka w procesie ważenia.

Ze względu na swoje możliwości i właściwe określanie wartości towarów w handlu, wagi stały się także symbolem sprawiedliwości. Nie jeden współczesny budynek sądu oraz jego wnętrze wypełnione jest wizerunkami wag albo kobiety z przepaską na oczach. Jest to Temida, grecka bogini sprawiedliwości i praw. Zgodnie z mitologią jej potomstwo odpowiedzialne było za przeznaczenie ludzkości oraz decydowało o ludzkim losie. W związku z tym musiało być sprawiedliwe, a Temida współcześnie jest z nią utożsamiana. Posągi bogini sprawiedliwości wyposażone są w wagę i miecz, a oczy okryte ma przepaską. Zasłonięte oczy symbolizują sprawiedliwość, która jest ślepa. Podczas osądów nie patrzy na status skazanego, ale na jego czyny i fakty. Argumenty dotyczące skazanego ważone są na wadze i to ona decyduje co dalej. Miecz, który Temida trzyma ma wymierzać sprawiedliwość osobom, którym udowodniono przewinienie. Figury i posągi bogini sprawiedliwości najczęściej umieszczane są w gmachach sądu, jako przypomnienie o sednie praworządności.

Symbolika i wykorzystanie wag współcześnie jest wszechstronne. Aczkolwiek dzisiaj częściej spotykamy się z nimi jako urządzeniami upraszczającymi człowiekowi życie. Ze względu na duże zapotrzebowanie, powstałe modele wag mają zasięg od kilkugramów, aż po kilkanaście ton. Duża rozpiętość przyczyniła się do zbudowania różnych ich rodzajów i modeli. Dlatego też w sprzedaży producenci oferują nam wagi platformowe, laboratoryjne, wagi sklepowe, cenowe czy wagi hakowe. Wybór zależny jest od wielkości ważonych przedmiotów albo precyzji określania masy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena