1 głosów

Wybieram leasing, bo prościej i taniej. Co tak naprawdę decyduje o wyborze leasingu w miejsce kredytu? Wraz z korzyściami czysto finansowymi wielu przedsiębiorców bierze pod uwagę również uproszczone procedury. Osiągamy to dzięki temu, iż leasingowany środek trwały przez cały okres finansowani...


Wybieram leasing bo prościej i taniej
Co tak naprawdę decyduje o wyborze leasingu w miejsce kredytu? Wraz z korzyściami czysto finansowymi wielu przedsiębiorców bierze pod uwagę również uproszczone procedury. Osiągamy to dzięki temu, iż leasingowany środek trwały przez cały okres finansowania jest własnością firmy leasingowej, może więc ona pozwolić sobie na stawianie mniejszych wymogów niż bank, który udziela kredytu. I tak na przykład umowę leasingową można podpisać, składając znacznie mniej dokumentów oraz dysponując niższym wkładem własnym. W tej chwili istnieją poważne firmy, u których wystarczy dysponować 1 proc. wartości przedmiotu, gdy w tym samym czasie banki nie rzadko wymagają pierwszej wpłaty w wysokości nawet 25 procent i dodatkowo mocniejszych zabezpieczeń. Ale nie tylko to. W odróżnieniu od banku, który tylko pożycza pieniądze i przyjmuje raty, firma leasingową dodatkowo zapewnia wiele dodatkowych usług. Zwłaszcza jest to dobrze widoczne gdy chodzi oleasing samochodu. Wymieńmy tu : przedsiębiorca nie rejestruje auta, nie opłaca składek ubezpieczeniowych, ponieważ robi to za niego właściciel pojazdu, czyli leasingodawca. Dzięki dużej skali swojej działalności, firma leasingowa może negocjować korzystne warunki umów np. z dilerami czy zniżki w firmach ubezpieczeniowych itp. Sednem jest, że te zniżki są przenoszone na użytkownika auta.

Ostrożnie z porównaniem kosztów leasingu.
Firmy zbyt często porównują oferty leasingu tylko na podstawie nominalnego kosztu finansowania. Niestety ta metoda zazwyczaj prowadzi jednak do niepoprawnych wyników. By dokładnie porównać oferty, trzeba wziąć pod uwagę także pozostałe koszty no i prowizje, zwykle nieuwzględniane przy wyliczeniu sumy opłat. Są to m.in. prowizje: za uruchomienie umowy, opłaty przygotowawcze, itp. Zresztą całkiem analogiczna sytuacja jest przy porównywaniu leasingu z kredytem.

Środki unijne
Dobra wiadomość. Leasing jako forma finansowania inwestycji jest uwzględniony w większości programów operacyjnych w ramach funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013. Tak więc przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie do rat leasingu. Dofinansowaniu będą podlegały kapitałowe części zapłaconych rat leasingowych. O dofinansowanie można się starać niezależnie od rodzaju wybranego leasingu bądź to finansowego, bądź to operacyjnego.
Licencja: Creative Commons