Kredyty samochodowe to dość specyficzna grupa produktów bankowych. Choć tego rodzaju kredyty dostępne są na rynku od lat, ich formuła nie zmieniła się tak bardzo, jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, co zastanawia, tym bardziej że dziś obok kredytu samochodowego pojawiają się także inne, często równie korzystne opcje finansowania zakupu auta.

Data dodania: 2014-02-28

Wyświetleń: 1264

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kredyty na samochód – czy to się opłaca?

Własność, ale tylko na papierze

W przypadku kredytu samochodowego inaczej niż w leasingu osobistym, kupiony samochód staje się naszą własnością. Tak naprawdę jednak nie będziemy mieli pełnej swobody dysponowania nim, dopóki nie spłacimy kredytu, a to ze względu na zabezpieczenia stosowane przy tego rodzaju produktach. Kredyt samochodowy zabezpiecza się przede wszystkim na trzy sposoby.

Po pierwsze, można zastosować zastaw rejestrowy, czyli w dokumentach pojazdu zaznaczyć, że nie został on jeszcze w całości spłacony. Zapis ten obowiązuje do momentu spłaty kredytu i wtedy zastaw jest wykreślany. Druga możliwość to przewłaszczenie: bank może zostać współwłaścicielem pojazdu do czasu spłaty ostatniej raty, przy czym ustalenie własności może mieć albo formę bezwzględną (czyli bank jest ustalony jako współwłaściciel już w momencie zakupu) albo warunkową, w której współwłaścicielem bank staje się w chwili opóźnienia w spłacie kredytu, przy czym dla ustalenia współwłaściciela nie potrzeba wówczas żadnych odrębnych dokumentów, bo dzieje się to automatycznie.

Skomplikowane procedury

Kredyty samochodowe wyróżniają się na tle innych produktów bankowych dość skomplikowanymi procedurami. Fakt, że trzeba dostarczyć do banku całą masę dokumentów to tylko pierwsza przeszkoda. Okres oczekiwania na decyzję jest dość długi, co także nie zachęca do zaciągania tego rodzaju zobowiązań, a po trzecie trzeba wszystkich formalności dopełnić samodzielnie, co powoduje, że niektórzy potencjalni kredytobiorcy decydują się na leasing konsumencki, gdzie wystarczy podpisać tylko jedną umowę i otrzymuje się po kilku dniach samochód gotowy do jazdy.

W zależności od procedur stosowanych w banku, załatwienie kredytu samochodowego i wszystkich innych formalności może zająć nawet około dwóch tygodni.

Ubezpieczenie przy kredycie

Warto wspomnieć, że decydując się na kredyt samochodowy, zwykle zostaniemy zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia AC. Ma ono zabezpieczać nas samych, ale również instytucję finansującą (zwłaszcza jeśli bank figuruje jako współwłaściciel samochodu). Banki często oferują własną ofertę ubezpieczeń (swoją lub podmiotów powiązanych), ale zazwyczaj nie uzależniają pozytywnej decyzji kredytowej od skorzystania z tej opcji (choć są od tej zasady wyjątki i banki, w których nie dostaniemy kredytu, jeśli wykupimy ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym).

Standardowo możemy także ubezpieczyć kredyt od utraty pracy i na setkę innych okazji, co dziś jest już powszechna praktyką stosowaną przez banki. Skorzystanie z tych możliwości nie jest obowiązkowe, natomiast umowa kredytowa skonstruowana jest w taki sposób, aby skorzystanie z tych możliwości obniżało koszty kredytowania i tylko niektóre banki pozostawiają kredytobiorcom pełną swobodę i nie uzależniają ceny kredytu od poniesienia przez klienta dodatkowych kosztów.

W którym banku?

Kredyty samochodowe to dość jednolite produkty. Poza pewnymi niuansami oferty banków raczej się między sobą nie różnią, więc akurat w tym przypadku nie trzeba wielkich porównań i weryfikacji – różnice w kosztach będą zazwyczaj bardzo niewielkie w stosunku do całego kosztu kredytu.

Licencja: Creative Commons