W dzisiejszych czasach spowolnienia gospodarczego, a właściwie zastoju na rynku nieruchomości, powinna się liczyć każda złotówka. Większość transakcji odbywa się przy udziale kredytów. Tym samym prace budowlane powinno zlecać się profesjonalistom, którzy sprawnie przeprowadzą przez proces inwestycyjny. 

Data dodania: 2012-09-20

Wyświetleń: 1113

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Własny dom to marzenie wielu z nas. Jako społeczeństwo jesteśmy zapracowani, a nasz czas jest coraz cenniejszy. Droga do posiadania własnego domu bywa nieraz długa i uciążliwa. Dzieje się tak z uwagi na skomplikowany proces inwestycyjny, obejmujący fazę projektowania, pozwoleń i realizacji oraz konieczność współpracy z wieloma odrębnymi firmami.

Doświadczenia pokazują, że coraz mniej powszechnym powinno być budowanie domów systemem gospodarczym, gdzie inwestor do poszczególnych rodzajów prac musi zatrudniać oddzielne ekipy projektowe i budowlane. Pociąga to za sobą ryzyko braku koordynacji, wielu usterek i trudności w znalezieniu osób za nie odpowiedzialnych. System gospodarczy powoduje niepotrzebnie dodatkowe wydłużenie cyklu realizacji.

Należy także wspomnieć o aspekcie finansowym, zwykle priorytetowym dla klienta zawierającego umowy na realizację budynków jednorodzinnych. Zawarcie umowy z firmą wykonawczą, która dostarcza materiały budowlane i wykończeniowe, powoduje, że klient otrzymuje fakturę z podatkiem Vat w wysokości 8%. Natomiast, gdy klient kupuje materiały we własnym zakresie - płaci podatek Vat w wysokości 23%. A przecież nie ma możliwości jego szybkiego odliczenia. Traci więc 15% kwoty wydanej na materiały i mnóstwo czasu. Przy okazji nierzadko jest narażony na konieczność dokonania wyboru materiału budowlanego, a przecież kompletnie nie musi się na tym znać. Czytanie magazynów budowlanych czy poradników zajmuje czas, a nie gwarantuje dobrego wyboru. Niezbędna jest gruntowna wiedza i duże doświadczenie.

Jednocześnie część firm budowlanych działa w tzw. szarej strefie i oferuje dumpingowe ceny, dając w zamian niską jakość i wątpliwą terminowość. W tym wypadku tanio rzadko oznacza dobrze. Na wykonywanie robót budowlanych nie są zawierane umowy i nie są wystawiane faktury. Tym samym brak jest możliwości wyegzekwowania terminów wykonania poszczególnych prac i usunięcia usterek. Materiały oraz sprzęt zmuszony jest zapewnić klient, który poświęci na wybory (często błędne) i organizację mnóstwo czasu i, niestety, paradoksalnie również pieniędzy.

Należy także wspomnieć, że znaczna część klientów kupuje projekty typowe budynków jednorodzinnych. Cena jest pozornie atrakcyjna. Na podstawie zakupionego projektu typowego klient nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowę. Brakuje przecież:

- projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniami,

- warunków technicznych przyłączenia do sieci,

- zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi publicznej,

- opinii i uzgodnień,

- osób odpowiedzialnych za projekt.

Często również Klient, kupując projekt typowy, zamierza wprowadzić do niego zmiany, bo tak wydaje się taniej. A to kolejny koszt. Finalnie zostaje z drogim projektem typowym, który nie spełnia w całości jego oczekiwań funkcjonalnych i estetycznych.

I w ten sposób projekt typowy finalnie przekracza cenę projektu indywidualnego.

Warto współpracować z firmami, które proponują Klientom powierzenie całej inwestycji - od projektu, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, do realizacji budynku “pod klucz”.

Po stronie klientów pozostaje zakup działki, współpraca przy opracowywaniu projektu i odebranie kluczy do gotowego domu. Firma natomiast zapewnia:

- wykonanie projektu indywidualnego lub adaptację projektu typowego,

- wykonanie projektów instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykonanie projektów aranżacji wnętrz i zieleni,

- przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i z przekazywaniem budynku do użytkowania,

- wycenę kosztów inwestycji zarówno na etapie koncepcji projektowej, jak i ostatecznego projektu,

- przeprowadzenie przez procedury związane z uzyskaniem kredytu,

- realizację budynku w stanie deweloperskim lub ,,pod klucz",

- indywidualne podejście do każdego Klienta.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena