Z roku na rok Polacy zadłużają się coraz bardziej. Aktualnie łączne zadłużenie naszych rodaków wynosi łącznie prawie 300 miliardów zł i rośnie co miesiąc. 

Data dodania: 2011-12-19

Wyświetleń: 2144

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Niestety wzrasta również liczba osób, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Comiesięczne raty z tytułu kredytów hipotecznych są bowiem dużym obciążeniem dla budżetu domowego, jednak trzeba wiedzieć, że problemy ze spłatą nie są nie do rozwiązania.

Bank też człowiek

Problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego mogą wynikać z wielu czynników, takich jak np. utrata pracy, zmniejszenie pensji, wypadek uniemożliwiający pracę, zwiększenie się kursu franka w przypadku kredytów zaciągniętych w tej walucie itd. Często są to więc sytuacje losowe, na które kredytobiorca nie ma wpływu. Wiedzą o tym banki, które mają świadomość, że klienci mogą mieć trudności ze spłatą swoich zobowiązań. Z tego względu nie należy się tego wstydzić; jeżeli pojawiły się problemy z regulowaniem comiesięcznych wpłat, niezwłocznie powinno się powiadomić o tym swój bank.

W dzisiejszych czasach banki są bowiem z reguły przyjaźnie nastawione do kredytobiorców i chcą za wszelką cenę iść im na rękę (oczywiście w pewnych granicach), żeby tylko wszelkie należności zostały uregulowane. Aby ułatwić klientom spłatę kredytu, z którym mają problemy, banki proponują różne rozwiązania, takie jak np. kilkumiesięczne wakacje kredytowe. Co prawda są one ostatecznością, która pozwala na niepłacenie rat przez określony czas, niemniej jednak w sytuacji podbramkowej można po nie sięgnąć. Mimo to wcześniej należy spróbować wykorzystać inne możliwości.

Wydłużenie czasu spłaty i inne sposoby

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań ułatwiających klientom spłatę kredytu jest wydłużenie okresu kredytowania. Zwiększając liczbę rat, automatycznie zmniejsza się jej pojedyncza wartość. Oczywiście tym samym zwiększa się również nasz dług, ale budżet domowy zostaje nieco odciążony. Trzeba jednak pamiętać, że okres spłaty całości zobowiązania nie może być dłuższy niż określony w umowie limit. Z kolei w przypadku, gdy spłaca się raty malejące, można spróbować dokonać ich zamiany na równe, dzięki czemu ich wartość się zmniejszy.

W ostateczności, oprócz wakacji kredytowych, banki proponują również przyłączenie współkredytobiorcy. W ten sposób do spłaty długu podłącza się kolejna osoba, która dzieli ratę z pierwotnym dysponentem świadczenia. Jeżeli mimo usilnych prób pomocy ze strony banku spłata kredytu dalej jest niemożliwa, można ogłosić upadłość konsumencką, czyli bankructwo osoby indywidualnej. Wcześniej jednak należy odwiedzić bank i poinformować jego pracowników o swoich problemach. Jeżeli będą oni widzieli, że zależy nam na rozwiązaniu problemu i staramy się współpracować, z pewnością o wiele łatwiej będzie dojść do porozumienia. Pamiętajmy zatem, że w przypadku jakichkolwiek problemów zawsze najważniejsza jest rozmowa. Mamy jednak nadzieję, że dla nikogo z Państwa nie będzie ona konieczna.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena