Fundusze ETF zapewniają duży potencjał inwestycyjny, co sprawia, że cieszą się sporym zainteresowaniem. Nim sami zaczniemy w nie inwestować, warto byśmy dowiedzieli się o nich kluczowych informacji.

Data dodania: 2023-05-05

Wyświetleń: 155

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Fundusze ETF - co to takiego? Jakie są dostępne? Gdzie można je kupić?

Fundusze ETF - jaki jest ich charakter?

ETF to skrót od angielskiego określenia Exchange Traded Fund, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Stworzony, żeby inwestorzy zyskali więcej możliwości i mieli łatwiejszy dostęp do inwestowania. To, co ważne, ETF-y mają charakter pasywny, co oznacza, że ich głównym przeznaczeniem jest bardzo wierne odwzorowanie ruchów kursów danych indeksów. To zapewnia dostęp do rozsądnej strategii, dzięki czemu łatwiej zyskać, nawet początkującym, ograniczając ryzyko strat. Taki jest właśnie charakter tego produktu finansowego, co jednocześnie przekłada się na jego rosnącą popularność. Wymiernie pomagają w tym brokerzy, jak Saxo forex broker, dostarczając rozwiązań w zakresie inwestowania, pomocnych materiałów i sposobów na to, by pomnożyć swoje oszczędności.

Fundusze ETF - gdzie można je zakupić?

Co bardzo ważne, co wpływa na popularność funduszów ETF - niewysokie opłaty, o wiele niższe niż koszty inwestycyjne w klasycznych funduszach. ETF-y podlegają notowaniom ciągłym, więc cechują się wysoką płynnością. To jednocześnie oznacza, że bardzo łatwo można wejść w inwestycję i w taki sam bezproblemowy sposób z niej wyjść. Istnieje nawet opcja tzw. dayreadingu - zamknięcia wszystkich pozycji przed końcem dnia (granie krótkoterminowe). Takie opcje nie są dostępne w przypadku klasycznych jednostek uczestnictwa funduszy. To tym bardziej wpływa na ich dużą popularność. Nie dziwi więc, że wiele osób, w tym początkujących inwestorów, chce je kupić. Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z różnego rodzaju doradców. To, co jednak jest niezbędne to konto maklerskie lub rachunek na jednej z platform pośredniczących w wyborze odpowiednich ETF-ów.

ETF-y. Jakie są dostępne?

Wiemy już, jak możemy je kupić, dowiedzmy się teraz, co możemy kupić, gdyż dostępnych jest wiele rodzajów ETF-ów. Podstawowy podział odnosi się do aktywów, których wyceny naśladuje dany fundusz. Biorąc to pod uwagę, ETF-ami mogą być akcje, obligacje, surowce, waluty i kryptowaluty. W ich ramach można stworzyć kolejny podział - na ETF-y indeksowe, ETF-y sektorowe czy ETF-y geograficzne. Inny podział dotyczy sposobu, w jaki konkretny ETF replikuje benchmark. Na tej podstawie można wyróżnić ETF-y fizyczne (gdy kupowane są akcje wszystkich spółek wchodzących w skład danego indeksu), statystyczne (papier tylko najwyżej skapitalizowanych spółek) oraz syntetyczne (zamiast akcji, fundusz kupuje derywaty). Dzieli się je też ze względu na sposób rozdysponowania dywidendy. Zaliczamy do nich ETF-y dystrybuujące i ETF-y akmulujące. Poza tym do czynienia mamy też z ETF-ami dochodowymi i cenowymi.

Jak widać, mnogość różnych typów ETF-ów sprawia, że aby dobrze, efektywnie i rozsądnie inwestować, potrzeba tu pomocy wyspecjalizowanego w tym brokera. Tylko w ten sposób można to sobie lepiej poukładać w głowie, wyłapując najważniejsze różnice i zależności.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena